Nieuwsbrief Los Niños mei 2013  

De eerste nieuwsbrief van 2013 geeft weer veel informatie over het reilen en zeilen van Stichting Los Niños in Guatemala.
Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet ervan.

Een mooi gebaar aan het begin van 2013.
Filip uit België, ex-vrijwilliger mailde ons het volgende:
"Ik hoop van harte dat jullie de crisis niet te hard voelen zodat jullie al het mooie werk kunnen verder zetten en uitbouwen. Reden te meer voor mij om iets te doneren. Tot slot wil ik jullie ook nog eens bedanken. De 2 maanden vrijwilligerswerk en de reis die daar verder is uit voortgevloeid, dragen nog altijd een warme plek in mijn hart en hebben ervoor gezorgd dat ik op een andere manier in het leven sta (ik werk nu zelf voor een Belgische non-profit organisatie). En ik denk nog heeeel vaak met een grote glimlach terug aan Los Niños in Guatemala! Al het beste voor 2013 en nog veel succes!"

In navolging van Filip mailde zijn vriend Jan het volgende:
"Enkele weken geleden hebben Filip en ik, net voor de start van een uitverkocht muse concert, onze Guatemala herinneringen opgehaald. Het was zoals Filip het zo mooi stelde, de tijd van ons leven en tevens de tijd die ons leven deed veranderen. Ook ik wens graag jaarlijks een centje bij te dragen aan wat wellicht het mooiste project is waaraan ik een steentje heb kunnen bijdragen. Dank voor de info en nog heel veel succes in al het goede dat jullie ginds ondernemen zullen."

Studiebeursstudent word je niet zomaar...
Zondag 20 januari was het dan zover. Het zonnetje scheen toen alle 150 geselecteerde studiebeursstudenten met een van hun ouders het prachtige museum Santo Tomas De Aquino in Antigua binnenliepen. 35 Studenten worden door Los Niños gefinancierd. Een aantal studenten kwam in een vertrouwde omgeving terecht want die waren het voorgaande jaar ook al studiebeursstudent maar dit jaar waren er weer 30 nieuwe bij, gekozen uit 150 aanvragen.
In Guatemala is het niet vanzelfsprekend, dat je na de basisschool of de middelbare school kunt doorstuderen. De studies kosten veel geld: collegegeld, uniform, transport en schoolboeken. Deze kosten zijn voor vele arme mensen niet te betalen. Daarom heeft de partnerorganisatie van Los Niños, CasaSito, een ontzettend uitgebreid studiebeursprogramma opgezet waar arme jongeren wel de kans krijgen om (door) te studeren. Een gespecialiseerd team van CasaSito analyseert, observeert en begeleidt de leerlingen tijdens hun schooljaar. Op deze speciale dag werd nog eens stilgestaan bij hun rechten en plichten en wat het inhoudt om een goede studiebeursstudent te zijn en wat deze kans betekent voor de toekomst. Hiernaar werd aandachtig geluisterd. Daarna werd er een drama opgevoerd door twee oud studiebeursstudenten waarbij ze het publiek op hun hand kregen. De dag werd afgesloten met een lekkere sandwich, een brownie, een gezond appeltje en heerlijke verse jus d'orange. Vol trots liepen de studenten en hun ouders richting uitgang om zich vanaf vandaag studiebeursstudent te mogen noemen. Een kans waar nog velen van dromen!

  

Studiebeursstudent van het jaar 2012.
Elk jaar wordt er een studiebeursstudent van het jaar gekozen. Deze keer was de eer aan Wendy Flores. Wendy, inmiddels 18 jaar en cum laude afgestudeerd, is al 4 jaar lang een gedreven studiebeursstudente die de jaren naast haar studie ook in de naschoolse opvang Semilla de Esperanza y Amor in San Mateo werkte. Vanaf januari werkt ze op vrijwillige basis in het project om het in de toekomst te gaan overnemen van haar moeder Lys Flores.
Wendy is een voorbeeld voor velen!

 


Huis voor kinderen van Miriam Dubon is klaar.
Na maanden van vergunningen, praten als Brugman bij de gemeente om de riolering aan te leggen en het water aan te sluiten, konden we op vrijdag 8 februari jl. de sleutel overhandigen aan de kinderen van Miriam Dubon. Miriam kwam in 2011 om het leven na een tragisch ongeval. Zij liet vijf kinderen en 2 kleinkinderen achter. Haar droom om ooit een stukje grond te bezitten met daarop een eigen huis kon voor haar niet meer waargemaakt worden, maar voor haar kinderen wel. Dankzij vele donateurs konden wij als stichting een stukje grond kopen waarop een huis is gebouwd. De kinderen hebben een slaapkamer, een warme douche, een bescheiden woonkamer en een keuken. Ze zijn heel erg blij met hun eigen huis en dit alles hebben zij te danken aan hun moeder, die zich altijd als een bescheiden en hardwerkende moeder heeft ingezet voor haar kinderen. Een moeder waar ze trots op kunnen zijn en die in vele harten blijft voortbestaan.

  

Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG).
SKG heeft samen met Los Niños ervoor gezorgd dat de basisschool "Centro Educativo Melanjoco" in Alotenango gebouwd kon worden. Sinds 2009 betaalt SKG de helft van de exploitatiekosten van de basisschool.
In het voorjaarsoverleg van de besturen van SKG en Los Niños is vastgesteld dat voor 2013 de helft van de kosten voor rekening van SKG komt en dat per jaar opnieuw zal worden bezien of SKG in de kosten van de exploitatie van de school kan blijven participeren.

Middelbare school in Chimachoy.
In maart bezocht het team Los Niños met vrijwilligers en bezoekende gasten de Telesecundaria in Chimachoy. De nieuwe leraar Gerson werd voorgesteld door directrice Laura. Hij vervangt leraar Luis die naar een andere school is vertrokken. Een programma vol entertainment werd verzorgd door de 90 leerlingen, waaronder een hilarisch toneelstukje. Er waren prachtige tekeningen gemaakt die we mee mochten nemen en alle leerlingen hadden een variëteit aan groenten meegebracht die we onder elkaar verdeelden. We kwamen aan onze dagelijkse portie groenten niet tekort.

  
 

Jaarverslag en jaarrekening staan op de website.
Het Jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2012 is beschikbaar op onze website. Alles is nu opgenomen in een document.
Klik hier om het document te downloaden: Jaarverslag 2012.

Het timmeratelier heeft een nieuwe leraar en nieuw verfje.
Na een proeftijd van 2 maanden is de 21-jarige Daniel Edgar Dondiego aangenomen als leraar. Een jongeman van 21 jaar uit Alotenango die zijn timmervakopleiding in Antigua heeft gevolgd. Samen met Suzan Eleveld en de Guatemalteekse leraar Saul Jiminez vormen zij het timmerteam. Beide leraren worden door Los Niños betaald. In de vakantietijd werd de voorkant van het atelier voorzien van een nieuw kleurtje en reclame om jongeren te interesseren voor het timmervak.

  

Suzan was heel blij met de hulp van de vrijwilligers die ze in het begin van 2013 had: Jan Hendriks heeft haar enorm geholpen bij het verbeteren van de organisatie van het atelier. De Italiaanse Letizia Negri heeft in 3 maanden tijd een prachtig tafelvoetbalspel gemaakt. Een mooi werkstuk dat in groepsverband gemaakt kan worden. Consolata van den Bos heeft geholpen met het maken van lesmateriaal en een ontwerp gemaakt voor een nieuw werkstuk, een wandlamp.

  

Jan Jongerius vertrekt als voorzitter uit het bestuur van Stichting Los Niños.
Jan kijkt terug op zijn tijd als voorzitter:
"Na ruim 8 jaar bij Los Niños betrokken te zijn geweest is het naar mijn mening goed om het roer aan een ander over te geven. In 2004 raakte ik bij Los Niños betrokken via Carla Nolte. Al snel werd ik door het bestuur gevraagd om het bestuur en het team te adviseren. Mijn bestuurlijke ervaring hielp daarbij. De laatste 5 jaar heb ik als voorzitter leiding mogen geven aan het bestuur.
Belangrijke ervaringen uit deze periode zijn natuurlijk de diverse bezoeken die ik met Agnès, mijn vrouw, aan Guatemala en de diverse projecten heb kunnen brengen. Ook het proces rond de ontwikkeling en de bouw van het "Centro Educativo Melanjoco" te Alotenango, dat Los Niños samen met SKG heeft neergezet, is geweldig geweest om mee te maken. Dat geldt ook voor de samenwerking die met CasaSito is gerealiseerd. Het project in San Mateo, de vele leerlingen die door Los Niños in de gelegenheid zijn basisonderwijs of buitenschoolse vorming te krijgen. Dan nog de vele studenten die een studiebeurs krijgen waarmee hun kansen geweldig toenemen. Los Niños stelt niet voor niets dat onderwijs de beste bestrijder van armoede is. Dat alles kon natuurlijk niet zonder een goede samenwerking die er is tussen het bestuur en het team in Guatemala. Zij doen uiteindelijk het werk, samen met per project een professioneel autochtoon schoolhoofd en de door Los Niños betaalde autochtone leerkrachten. Dat is toch maar allemaal bereikt!
Persoonlijk ben ik vooral trots ook op de steeds meer professionele opzet en vormgeving van de organisatie. Ik verwijs belangstellenden graag naar ons jaardocument waarin begrepen de jaarrekening, waarin het bestuur en het team verantwoording afleggen over de besteding van de donaties.Alle lof dus ook voor de trouwe donateurs.
Ik ga vertrekken. Caroline Zur Lage neemt het voorzitterschap over. Zij is goed ingevoerd en samen met een paar betrokken en deskundige medebestuurders zal zij zorgen dat het schip op koers blijft.
Het ga Los Niños goed."

Jan Jongerius.

Een nieuwe bestuursvoorzitter: dat vraagt om een introductie!
Caroline Zur Lage is sinds 8 april 2013 de nieuwe voorzitter. Zij stelt zich graag aan u voor:
"In de eerste plaats wil ik natuurlijk Jan Jongerius bedanken. Onder zijn bezielende leiding zijn het bestuur en de stichting in de afgelopen jaren steeds meer geprofessionaliseerd. Ik ben dan ook vereerd om het stokje van Jan te mogen overnemen en hoop op mijn beurt, vanuit mijn eigen expertise en ervaring, een waardevolle bijdrage aan de stichting te kunnen leveren. De context waarbinnen Los Niños werkt ken ik zeer goed, vanwege mijn werk en de vele reizen die ik maakte. Samen met mijn man Maarten, en onze twee jongens van inmiddels15 en 19 jaar, heb ik in verschillende landen gewoond en gewerkt, waaronder ook in Guatemala, Antigua. Onze zonen volgden zelfs een tijdje onderwijs aan dezelfde school als de jongens Dubon!
Mijn beide opleidingen, tot docent en Latijns-Amerika-deskundige, vormden de basis voor mijn loopbaan: ik heb heel wat jaren gewerkt als adviseur/consultant op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en in het onderwijs. Vooral het werk aan de basis, samen met de lokale bevolking, acht ik van enorm belang! Ik kan terugkijken op prachtige ervaringen: met vrouwengroepen in de meest primitieve omstandigheden werken aan de verbetering van hun producten zodat ze zelfstandig een inkomen konden verdienen- en tegelijkertijd bijscholen op het gebied van organisatieversterking. Met schoolbesturen en docenten in een plattelandsschooltje brainstormen over verbetering van de onderwijsstructuren. Kwetsbare groepen in de samenleving ondersteunen en samen zoeken naar kansen, mogelijkheden. Met beide benen in het veld en tegelijkertijd op bestuurlijk en beleidsniveau beleid voor verandering initiëren. Die passie en focus vind ik terug in de doelstelling van de stichting. Scholing maakt mensen sterker, bewust van hun mogelijkheden en vormt de basis voor ontwikkeling. Door kinderen kansen te geven om een goede opleiding te volgen kunnen zij later een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving en aan de opbouw van hun land.
Zelf woon en werk ik nu ook alweer jaren in Nederland op een mooie plek in Brabant met veel ruimte en natuur om ons heen. Tijdens ons verblijf in Ecuador,16 jaar geleden, leerde ik Ana-Maria kennen en heb later de opstart en groei van stichting los Niños van dichtbij kunnen volgen. Ik vind het een uitdaging om daar nu ook van binnenuit een bijdrage aan te kunnen leveren. Mijn bestuurlijke ervaring zal daar zeker bij helpen!
De uitdaging waar de stichting de komende jaren voor staat is te zoeken naar continuïteit. We willen daarbij focussen op versterking van onze basis door samenwerking met mogelijke partnerorganisaties zoals de Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) en door samenwerking te zoeken met andere lokale organisaties. Dat beleid moet de komende jaren haar invulling krijgen en daar hebben we als bestuur een stevige taak aan. Graag dank ik Ana-Maria en de overige leden van het bestuur voor het vertrouwen dat zij in mij stellen om dit proces mede vorm te geven. Samen zullen we zorg dragen voor een transparant en zorgvuldig bestuur!"

Caroline zur Lage.

Sportfestival CasaSito.
Op zaterdag 20 april vond het jaarlijkse sportfestival plaats waaraan 8 educatieprojecten deelnamen, gesteund door respectievelijk Los Niños en CasaSito. Er valt al maanden geen druppel regen en op het moment dat alle kinderen vroeg in de ochtend aan de marathon begonnen richting het sportveld, kwam de regen met bakken uit de lucht. Maar dat mocht de pret niet drukken en de bui duurde gelukkig niet lang. Het werd een fantastische dag met vele leuke sportieve opdrachten waar ook water aan te pas kwam. Zelfs gehandicapte Angel uit San Mateo deed mee in zijn rode rolstoel Ferrari. Alle kinderen kregen een mooi t-shirt als aandenken mee naar huis. Alle lof voor de medewerkers van CasaSito en de vele vrijwilligers die deze dag een groot succes hebben gemaakt.
Dankzij een prachtige donatie van de Rotary Leijdal in Tilburg, in samenwerking met de Wilde Ganzen, kon deze dag door Los Niños gefinancierd worden.

   

 

Reis naar Mexico-Guatemala januari 2014.
De werkgroep San Mateo - Venray (Alda Haegens en Jan Hendriks) organiseren wederom in 2014 een reis waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan het project Semilla de Esperanza y Amor in San Mateo. De reis start op 4 januari 2014 in Mexico en over land zullen we op 12 januari in Guatemala zijn waar enkele mooie plekken bezocht worden. De reis vervolgt zich dan naar Antigua. Daar verblijven we in gastgezinnen en zullen een week actief gaan werken in het project in San Mateo. 25 Januari vliegt de groep via Guatemala weer terug naar Nederland. Er kunnen maximaal 15 deelnemers mee. Het is een bijzondere reis voor mensen die eens wat anders willen dan een luxe vakantie. Voor meer informatie neem gerust contact op met : Alda en Jan
aldahaegens@home.nl
Tel. 06 - 10 29 22 05

En met deze foto van vrolijke bellenblazende kinderen willen wij bij u een glimlach ontlokken. Het voorjaar is begonnen en wij hopen dat u daar net zo vrolijk van wordt als deze kinderen. Wij zijn nog steeds blij met alle steun die wij van u krijgen in welke vorm dan ook. Dat kan maar niet genoeg verteld worden.