Laatste nieuwsbrief van het jaar 2011

Het is nooit saai bij Los Niños en op het eind van het jaar waren er nog genoeg activiteiten die wij graag met jullie willen delen. Veel leesplezier.

Diploma uitreikingen.
De 2 studentes, Juana en Emilsa uit Alotenango zijn 6 jaar lang gesteund door Los Niños en mogen zich nu onderwijzeres noemen. Esteban heeft de opleiding industriële vormgeving met expertise in digitale elektronica en microprocessors afgerond en gaat op zoek naar een baan. Van een andere orde, maar net zo belangrijk: Erick Dubon heeft de 6e klas van de lagere school met een diploma afgerond en gaat in 2012 naar de middelbare school. Net als zijn broer en zus wordt hij gesponsord door de stichting Join!forKids en zij zullen dat voorlopig blijven doen. Onze dank aan hen is groot. Meer weten over hen: ga naar http://www.joinforkids.org/
 

    


Samenwerking met Stichting CasaSito.
CasaSito is, net als Los Niños, een stichting die met inzet van vrijwilligers in Guatemala probeert aan de allerarmste kinderen onderwijs te geven. CasaSito heeft een bestuur in de Verenigde Staten en wordt in Guatemala zeer professioneel geleid door Alice Lee. Los Niños werkt regelmatig samen met CasaSito, onder meer door gebruik te maken van de ervaring van CasaSito voor het beoordelen van het toekennen van studiebeurzen aan scholieren en studenten. CasaSito werkte vanuit een heel functioneel "vrijwilligershuis", waar zij kantoor hield en hun vrijwilligers waren gehuisvest. Dit huis moesten ze verlaten omdat de eigenaar er andere plannen mee had. Een beter huis bood zich aan dat gekocht kon worden en CasaSito wilde dat huis graag kopen om van daaruit te kunnen blijven werken.CasaSito is in staat met donaties uit de Verenigde Staten de aflossing van de kosten van dat huis in een aantal jaren te realiseren. De aanbetaling echter was een probleem; Los Niños heeft daarvoor de oplossing geboden door een financiële bijdrage, onder strikt omschreven voorwaarden, te leveren die ook aan het werk van Los Niños ten goede moet komen. Allereerst wil Los Niños dat er een intensieve samenwerking gaat ontstaan op het niveau van de leidinggevenden van beide organisaties. Dat betreft met name die terreinen waar beide organisaties al werkzaam zijn: De projecten in San Mateo (Semilla de Esperanza y Amor) en het project El Plan Infinito en de verstrekking van de studiebeurzen. Beide organisaties blijven bestuurlijk nadrukkelijk gescheiden en behouden hun eigen identiteit en hun eigen bestuur. Voorts is vastgelegd dat de investering die Los Niños doet in dat huis direct opeisbaar is wanneer het huis ooit verkocht zou worden of voor een ander doel bestemd zou worden. En ten slotte zal Los Niños in dat huis kantoor gaan houden zonder dat hier huur voor zal worden betaald. Dat betekent een substantiële verlaging van de huurkosten die Los Niños thans maakt. Op de foto het team van CasaSito (9 personen) tezamen met het team van Los Niños (2 personen) en het nieuwe kantoor van Los Niños dat per 1 januari 2012 betrokken zal worden.


Ambassadeurs Jan en Alda met reisgezelschap in Guatemala
Hoogtepunt was een bezoek aan het project Semilla de Esperanza y Amor waarvoor Jan en Alda in Nederland allerlei acties ondernemen Zij werden hartelijk verwelkomd in het project en uitgebreid door de directrice bedankt voor de geweldige steun.

En dat niet altijd het geld alleen uit het buitenland komt, bewijst dit speeltoestel dat het project gekregen heeft van een mevrouw uit Guatemala stad.

 

 

   

 


Kerstviering in San Mateo
Ook werd er nog een kerstviering gehouden in het project in San Mateo. Hilariteit alom toen Jan als Kerstman verkleed de cadeautjes aan de kinderen uitreikte gezeten onder de kerstboom 

 

 

 

Pérez Molina winnaar verkiezingen Guatemala
De verkiezing tot president van Guatemala van oud-generaal Pérez Molina betekent een duidelijke keuze voor een meer rechtse politiek in Guatemala. De huidige linkse president, Alvaro Colom, slaagde er niet in gewelddadige criminelen aan banden te leggen en het land te verdedigen tegen Mexicaanse drugskartels die Guatemala gebruiken als smokkelroute. Pérez Molina belooft de misdaad hard aan te pakken, onder meer door het leger in te zetten en de politie te versterken.

 

Timmeratelier in Alotenango.
Door de leerlingen van de 6de klas van Bendición de Dios werd vooral met triplex gewerkt en zij hebben enorm veel geleerd. Alle te maken werkstukken werden voorafgegaan door een theorie gedeelte (waaronder gereedschapskennis en meetlessen), een oefening en een technische tekening. Vrijwilligster Wilma de Jong, die een maand bij ons heeft gewerkt, was een echt goede coach en heeft het personeel enorm geholpen. Ook heeft zij prachtige spullen gedoneerd waaronder twee schuurmachines, een elektrische schaafmachine en een compressor. Het eindexamen werkstuk was een spelletje dat de leerlingen mee naar huis mochten nemen. De aanwezige ouders waren tijdens de laatste schooldag erg onder de indruk. Ook is er een kennismakingscursus gegeven aan de leerlingen van een Middelbare School in Alotenango.

Goed nieuws, ook volgend jaar zal Jeroen Lans, naast de Guatemalteekse leraar Saul, bij ons werkzaam zijn. Er zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van een technisch lesprogramma voor de tweede jaargang vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met de zaag, schaaf, beitel, slijpmachine, het maken en lezen van technische tekeningen en het maken van houtverbindingen. Dit als voorbereiding op het derde leerjaar waar wij producten zullen gaan maken van hout.
Van Gered Gereedschap krijgen we een hoeveelheid gebruikte gereedschappen en van het bedrijf Pijnenburg Bouw en Industrie krijgen wij nieuwe gereedschappen gedoneerd. Jan Pijnenburg, de voormalig directeur, won vorig jaar de Tilburgse Vredesprijs omdat hij al jarenlang vele maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingsprojecten steunt, met geld, goederen of tijd. Wij mogen ook altijd een beroep op hem doen. Het schildersatelier, door vrijwilligster Tessa ingericht, werkt goed; iedere leerling heeft een eigen werktafel en er wordt mooi werk afgeleverd.

  

Coördinator in El Plan Infinito.
In het naschoolse opvangproject El Plan Infinito, heeft de 74-jarige oprichter Chris van de Vijver versterking gekregen van Jaime Trujillo. Jaime komt uit Puerto Rico en is van beroep bibliothecaris. Via een rondreis kwam hij in Antigua en bij CasaSito terecht en heeft besloten nog een tijdje te blijven. Hij zal Chris veel werk uit handen kunnen nemen en wij wensen hem veel succes. Dankzij een donatie van de Diaconie Nederlandse Hervormde Kerk in Heeswijk-Dinther kan Los Niños in 2012 het salaris van Jaime betalen. 

 

Afscheid van een bijzondere vrouw, Lia Kruithof.
Op 11 november jl. is Lia Kruithof gestorven.
Eind augustus 2006 kwam Lia samen met haar man Henk 7 maanden lang vrijwilligerswerk bij Los Niños doen. Na 40 jaar werkervaring in bibliotheken en onderwijs was ze in december 2005 gestopt met werken. Het was voor Lia en Henk een uitdaging om hun werk- en levenservaring in Guatemala te kunnen inzetten. Dat hebben ze gedaan met een enorme overgave. Lia op de school in Alotenango waar ze respectvol samenwerkte met de lokale docenten en waar ze voorzichtig nieuwe werkvormen in het onderwijs introduceerde. Henk werkte bij Suzan in het timmeratelier. Iedereen hier kan hen nog herinneren. Ana-Maria was blij mensen van haar eigen leeftijd om zich heen te hebben en trok vele uurtjes met hen op en werd een goede vriendin. Groot was dan ook het verdriet toen zij hoorde dat Lia 3 ½ jaar geleden te horen kreeg dat ze slokdarmkanker had. Lia heeft gevochten en alles eraan gedaan om het uit haar lichaam te krijgen, maar ondanks alles heeft de chemo de groei van de tumoren niet kunnen stoppen. De dag nadat Lia begraven werd in de duinen van Rockanje, beviel dochter Karin van haar eerste kindje Ninthe. Het leven is ongrijpbaar. Wij hopen dat Henk en de kinderen de moed en weg vinden om zonder deze geweldige vrouw en moeder door te kunnen gaan. Lia wilde geen bloemen maar een donatie voor Los Niños. Inmiddels is er meer dan 1200 euro op de Los Niños rekening overgemaakt. 

 

Art festival
Voor het derde jaar werd het Art Festival georganiseerd door CasaSito.
Het was een zonnige dag in een prachtige ambiance met alle werkstukken die door de kinderen uit de diverse projecten gemaakt waren. De opkomst van bezoekers was groot. Los Niños is blij met dit soort evenementen en betaalde dan ook graag voor de prijzen.Ook waren er optredens vanuit alle projecten van breakdance, flamenco tot goochelen toe. Zie een kleine impressie in foto´s door hier of op de foto te klikken.

 

 

Stichting D´n Einder
Petje af voor alle vrijwilligers die zich inzetten in de kringloopwinkel en vele activiteiten erbuiten en geweldig om te zien hoeveel goede doelen u in de afgelopen jaren al hebt kunnen steunen.Wij waren dan ook heel blij met de donatie van 1300 euro. Op uw verzoek zullen wij dit bedrag gebruiken voor het project Semilla de Esperanza y Amor in San Mateo.
Meer weten over hen: http://www.deneinder.nl/.

 

Yabal geeft noodhulp in Santa Catharina
Afgelopen september zijn ongeveer 50 families uit de kuststreek de bergen in getrokken uit vrees voor overstromingen en grondverzakkingen na een hevige tropische depressie. Ze hebben zich gevestigd in Santa Catarina Ixthahuacan, één van de koudste plaatsen in Guatemala. Op dit moment krijgen deze families nog geen hulp van de regering en hebben zeer weinig bezittingen. Los Niños heeft gereageerd op de oproep van Yabal (http://www.yabal-handicrafts.com/) voor een donatie aan deze groep families. Met de donatie heeft elke familie extra maïs en ander basisvoedsel, zoals rijst, bonen en suiker gekregen.

  
Noot: Los Niños heeft na de orkaan Stan in 2005 in hetzelfde gebied geholpen met de opbouw van een bestaan van 24 families in het plaatsje Tzamchaj.

Hélène Verrest, nieuw bestuurslid

Op maandag 12 december 2011 heeft het bestuur van Los Niños Hélène benoemd als bestuurslid. Ze zegt daarover het volgende: "Uiteraard ben ik daar blij mee. Sinds de oprichting van Los Niños ben ik redelijk betrokken geweest bij de projecten als gevolg van mijn persoonlijk contact met Ana-Maria. Ik heb een aantal van de projecten bezocht in 2003, heel erg aan het begin dus en in 2005 samen met mijn 3 zonen. Het voortbestaan van Los Niños en de projecten vind ik van groot belang en daar wil ik dan ook graag een bijdrage aan leveren." Hélène volgt Els van Rossen op. We heten haar van harte welkom.

 

Belangrijke datum in 2012
U hebt het vast al genoteerd maar als u nu pas de agenda voor 2012 heeft gekregen dan zeker niet vergeten te noteren: Zondag 22 april naar Interpolis in Tilburg voor het 10 jarig bestaan van Los Niños. Wij hopen van harte op uw komst. In maart zal er een extra nieuwsbrief verschijnen waarin we een tipje van de sluier op zullen lichten wat u dan te wachten staat.

Dankbaar
Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Toch zeggen we het misschien niet vaak genoeg. Allereerst zijn we dit jaar veel dank verschuldigd aan het bestuur in Nederland die we vaak mailden met lastige vragen over ingewikkelde onderwerpen. Nooit lieten ze ons in de steek. Ook aan de doegroep, de achterban van oud-vrijwilligers, die Los Niños promoten op o.a. (kerst)markten. Deze laatste groep is ook druk met de voorbereidingen voor het 10-jarig bestaan in Nederland. Zowel het bestuur als de doegroep werkt op geheel vrijwillige basis.

Bij Los Niños zijn we voortdurend omringd door delen. Vrijwilligers van over de hele wereld komen naar Guatemala om hun tijd, hun talenten en hun energie te delen met de kinderen in de diverse educatieprojecten. Wij leerden ook een andere les, namelijk die van echt delen. De mensen geven niet van hun overvloed, maar van de rijkdom van hun hart. Als sponsor bent u voor ons een voorbeeld van wat delen inhoudt. Hartelijk dank voor de manier waarop u met ons deelt. Wij hopen dat u ook in 2012 de educatieprojecten en studiebeursstudenten kunt blijven steunen zodat weer meer jongeren een kans krijgen op een betere toekomst.


Feliz Navidad en een gezond en liefdevol nieuwjaar
 

[tellfriend]