Tweede nieuwsbrief 2011

Met veel plezier presenteren wij de tweede nieuwsbrief van 2011. Boordevol nieuwtjes, niet allemaal even vrolijk maar ook dat hoort bij het leven. Wij hopen dat u de nieuwsbrief weer met veel belangstelling leest en danken u wederom voor het vertrouwen in Los Niños.

Jaarverslag en meer...
Op de homepage van de website kunt u het jaarverslag en de jaarrekening over 2010 lezen en het activiteitenplan 2011.

In memoriam Jan Rens
Jan, een goede vriend van Ana-Maria is op 3 februari 2011, na een halfjaar ziekbed, op 77 jarige leeftijd overleden. Zijn wens was een collecte te houden tijdens de uitvaart om 2 jongeren in Guatemala te kunnen laten studeren. Een dag voor zijn heengaan heeft hij nog de foto´s kunnen zien van de 2 studenten Sonia (13 jaar) en Kelmin (15 jaar) uit San Mateo die beiden naar de middelbare school gaan. Dat was het laatste wat hij nog wilde regelen en daarna is hij rustig ingeslapen. Aan iedereen die bijgedragen heeft aan de wens van Jan willen wij u, namens de 2 studenten en Los Niños, heel hartelijk bedankt. Ze zullen nog meer hun best doen dan van hen gevraagd wordt, omdat het zo speciaal is.

Project Wereld Bomen, Nationale Boomfeestdag 
De avocadoboom in San Mateo Milpas Altas.
Met het educatieve centrum in San Mateo, Semilla de Esperanza y Amor hebben wij op 15 februari deelgenomen aan het project Wereld Bomen. Door middel van het planten van een avocadoboom leren wij de kinderen hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. Lees verder ..........
    

Donaties droomfonds Miriam
De reacties naar aanleiding van het overlijden van Miriam waren overweldigend en vooral Ana-Maria heeft daar veel troost bij gevonden. Iedereen die een donatie heeft gedaan heeft inmiddels een bedankbrief gekregen en we zijn nu op zoek naar een stukje grond voor de familie. Dat valt nog niet mee, omdat grond in de buurt van Antigua schaars is. De kinderen hebben het nog erg moeilijk en dat zien we terug in de schoolresultaten. Ze kunnen zich niet goed concentreren. Voor Maritza, de oudste, kan alleen maar bewondering opgebracht worden hoe goed ze probeert het gezin bij elkaar te houden. Dit in de geest van moeder Miriam.

Dank voor de steun in welke vorm dan ook.

Circus met SEA

Een uitstapje af en toe met de kinderen is heel belangrijk. Vaak komen ze niet verder dan de school en hun huis. Liefst 96 kinderen mochten van SEA naar het familiecircus en Virginie en Ana-Maria gingen met hen mee. Het is goed dat ze hier geen arbeidsinspectie kennen, anders was de voorstelling vast niet doorgegaan. Alles was even krakkemikkig, maar uiteindelijk ging alles goed. De verwondering op de gezichten van de kinderen sprak boekdelen en ze genoten intens. Het was ook vaak erg hilarisch.

 

 

5 jaar in Guatemala... een hartverwarmend plekje in mijn hart.
Virginie blikt terug op de - tot nu toe - belangrijkste jaren uit haar leven

"In 2004 vertrok ik naar Guatemala met een rugzak en een snufje nieuwsgierigheid, om gedurende 6 maanden "een steentje bij te dragen aan een betere wereld". Deze 6 maanden werden in totaal meer dan 5 jaar. En voldaan keer ik nu terug naar België, zonder de rugzak, maar met een (Belgische) man, een schat van een zoon en met een hart vol passie en onvergetelijke herinneringen. Aan het land van de eeuwige lente. Aan de kinderen, vrijwilligers en medewerkers van Los Niños. Aan de vulkanen, de guacamole, de nisperos en de licuados. Aan de onvoorwaardelijke gastvrijheid, ondanks de armoede. Aan de lachende gezichten van kinderen die "mogen" studeren, en deze kans met beide handen grijpen. Aan de "fijese que" excuses. Aan de macho-cultuur. Aan alle fantastische vrienden, die hier mijn familie vormden. Bedankt.

Bedankt aan iedereen die bijgedragen heeft om van deze droom werkelijkheid te maken. Bedankt aan iedereen die ik in Guatemala op het pad ben gekomen. Dankzij jullie is mijn hart een beetje warmer geworden. Een beetje gastvrijer. Een beetje rustiger. Een beetje meer mezelf.

Bedankt en natuurlijk heel speciaal aan jou, Ana-Maria, zonder wie deze ervaring voor mij niet dezelfde geweest zou zijn. GRACIAS, Que Dios les bendiga y que les vaya bien!"

Toevoeging Ana-Maria
Op gepaste wijze zal ook ik afscheid nemen van Virginie met een lach en een traan. Na 4 ½ jaar lief en leed met elkaar gedeeld te hebben valt nu het doek en gaat Virginie een nieuwe toekomst tegemoet in België. Ze is al volop aan het kijken naar een baan en degenen die haar als collega gaan krijgen mogen enorm blij zijn om zo´n positieve, gemotiveerde, intelligente, spontane, hardwerkende jonge vrouw erbij te krijgen. Ze is een voorbeeld voor velen.

Zoals in Guatemala afscheid wordt genomen doe ik het nu ook: "Que te vaya bien y que Dios te bendiga querida Virginia."

Bezoek middelbare school Chimachoy (Telesecundaria)
Het is altijd een klein feestje als we de school in Chimachoy gaan bezoeken. In het dorpje hoog in de bergen komen alleen de studenten uit enkele omliggende dorpen en verder gebeurt er niets. Als er dan ineens 30 buitenlandse mensen aankomen dan zie je een blijheid die niet te beschrijven is. Vanaf 2004 steunen we deze school die door Laura Vasquez de Back op zeer professionele wijze wordt gerund. Naast lessen via video krijgen de studenten ook Engels en computerles. Dit jaar zijn er, verdeeld over de 3 schooljaren, 75 studenten aanwezig. In november studeren er 18 af, waarvan 5 meisjes. Het eerste jaar heeft gelukkig weer 33 studenten opgeleverd, waarvan helaas maar 9 meisjes. Laura is een voorvechter van meisjes door laten studeren maar het is moeilijk om de ouders ervan te overtuigen. Zeker als je in zo´n afgelegen streek woont.

Sanne, vrijwilligster van het eerste uur vertelt haar ervaringen :
Het was eind 2003 dat ik voor het eerst in aanraking kwam met Los Niños. Ik was 18 destijds en heb dat jaar 6 maanden voor de klas gestaan in Alotenango. Het was de mooiste ervaring die ik tot dan toe had meegemaakt en daarom ben ik, tussen het studeren door, twee keer teruggekeerd. Toen ik mijn vriendje Martin ontmoette vertelde hij me dat het altijd al zijn droom was om vrijwilligerswerk in Latijns-Amerika te doen. Ik vertelde hem over mijn ervaringen en het leven in Antigua en hij werd al snel heel enthousiast. Toen we beiden onze studies hadden afgerond besloten we, voor het echte grote-mensen-leven zou beginnen, eerst een reis door Latijns-Amerika te maken. En zo zijn we nu alweer 3 maanden samen aan het werk voor Los Niños.
Lees meer.........

Ambassadeurs Jan en Ineke de Smidt
In 2003 bezochten Jan en Ineke Guatemala en vonden de weg naar Los Niños. Zij kwamen met een prachtige donatie van de Soroptimistenclub in Overijssel. Zij waren ambassadeurs van het eerste uur en dat mondde zelfs uit in een stichting van hun kant.   Zij houden zich nu vooral bezig met waterprojecten in de hooglanden van Guatemala www.narucando.nl, maar ook Los Niños wordt niet vergeten. In de Hooglanden bezochten ze een schooltje op de koffieplantage "El Volcan". Ze hebben de leraar, Oscar, en zijn 20 leerlingen blij kunnen maken met nieuwe schoolboeken die via geld uit hun stichting door Los Niños in Guatemala werden aangeschaft. Hij was er erg verlegen onder. De nieuwe kleurrijke schoolboeken steken scherp af tegen de oude versleten boeken die hij nog in gebruik had.

 

Presentatie Vrouwenkring Naomi Katwijk
Vrouwenkring Naomi werd opgericht in de zomer van 2003 door een aantal vrouwen van de Ontmoetingskerk. Per seizoen wordt gespaard voor een diaconaal project. In de 15 bijeenkomsten werd telkens een collecte gehouden voor  Stichting Los Niños.
Er was ook een privé initiatief van een mevrouw met zelfgemaakte kaarten.

Op de slotbijeenkomst waren er 80 vrouwen aanwezig en hield Suzan Eleveld (van het timmeratelier) namens Los Niños een praatje. Onze dank gaat ook uit naar Cees Jan van Maanen die Los Niños onder de aandacht bracht bij Naomi. Op het eind van de avond werd een symbolische cheque overhandigd aan zijn broer van maar liefst 2940 euro, waarvan 2000 euro voor het educatief project in San Mateo en 940 euro voor Miriam´s droomfonds. Heel hartelijk bedankt dames voor jullie grote inzet.

  

Trieste gebeurtenis in San Mateo
Afgelopen 10 mei, moederdag in Guatemala, overleed de 6-jarige Victor Manuel Lopez Pérez uit het project Semilla de Esperanza y Amor in San Mateo. Door nalatigheid van een arts is hij gestorven aan een leveraandoening Hepatitis A. Door rust had hij beter kunnen worden, maar de dokter in het ziekenhuis had daar op 18 april jl. niets van gezegd tegen de ouders. Meteen na het overlijden is de hele familie getest en bleek dat de overige 9 familieleden allemaal Hepatitis hadden. Gelukkig werd het nu wel onderkend en door het nemen van rust zijn ze nu weer gezond. De oorzaak was vervuild drinkwater. Het gezondheidscentrum kwam ook monsters nemen in het project maar dat drinkwater was gelukkig goed. Ook was er een bijeenkomst met alle moeders over de belangrijkheid van hygiëne, gebruik van chloor in het toilet en het verbranden van het toiletpapier. Wij willen geen herhaling van dit trieste verhaal.

Festival Kleurenkaravaan in Nuenen
Stichting NU is de organisator van het allerleukste multiculturele festival wat je maar kunt bedenken : KleurenKaravaan!!!

Op zondag 12 juni ( 1e Pinksterdag) was het zover. KleurenKaravaan bood alle nieuwe Nederlanders de kans om de cultuur van hun land in alle vormen te presenteren : toeristische informatie, kunst, handwerk, typische klederdrachten, enz, enz. Natuurlijk is de keuken ook niet weg te denken bij de cultuur van een land, daarom werden er kleine hapjes verkocht om bezoekers kennis te laten maken met typische gerechten uit allerlei landen. Op een groot podium vonden de hele dag optredens plaats waar de verschillende landen hun cultuur in zang, dans en muziek presenteren. Als we meer van elkaars cultuur en achtergrond begrijpen kunnen we meer respect voor elkaar opbrengen en kunnen we beter met z'n allen op een paar vierkante meter leven!

De Los Niños delegatie Krissie Lemmens, haar moeder en Annie Keijzers  stonden in een stand met een groep Guatemalteken woonachtig in Nederland. Er werden gerechtjes uit Guatemala geserveerd en typische spulletjes verkocht. Een onvergetelijke dag voor iedereen en voor herhaling vatbaar op 1e Pinksterdag 2012 wederom in Nuenen.

  

Debat
Via onze partnerorganisatie CasaSito werd een groep studiebeurs-studenten maandenlang getraind in het spreken en verdedigen in het openbaar. De finale vond plaats op 1 juni jl. En met trots kunnen we melden dat 2 van de 4 finalisten door ons gefinancierde beursstudenten waren, Wendy en Rodolfo. Helaas konden zij het niet winnen van de tegenstanders maar ze deden zeker niet voor hen onder. De thema´s die behandeld werden:

"De regering van Guatemala moet de veiligheid van het land verbeteren" en

"De regering van Guatemala moet het systeem van edcuatie verbeteren"

Timmeratelier in Alotenango
Een kort bericht van de vrouw achter het timmeratelier sinds 2004, Suzan Eleveld.

Op de website www.timmerprojectguatemala.nl staat het laatste nieuws over de ontwikkelingen. Net als Suzan, is het timmeratelier  in een nieuwe fase aangeland.  Dat is spannend zegt Suzan en zijzelf is ook toe aan een heroriëntering. Ze heeft nog een jaar nodig om het atelier goed te kunnen overdragen en heeft daar nog wel extra financiële ondersteuning bij nodig. Ze spreekt de hoop uit dat er mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten door het organiseren van grote of kleine sponsoracties. Ze blijft in ieder geval tot eind april 2012 in Guatemala. Suzan is te bereiken per mail suzanguat@yahoo.com en via Skype op suzanguat. Ze wenst iedereen een fijne zomer, in goede gezondheid en gelukkige spirit.

Definitieve sluiting Nederlandse Ambassade in Guatemala
Op 8 april heeft de Nederlandse Ministerraad een aantal besluiten genomen met als doel de Nederlandse diplomatie te hervormen. Het betreft enerzijds een nog grotere aandacht voor economische werkzaamheden en anderzijds bezuinigingen op  arbeidsvoor-waarden, stroomlijning van de consulaire dienstverlening en omvang van vertegenwoordigingen. In dat kader werd ook besloten op termijn een tiental ambassades en consulaten te sluiten. De Ambassade in Guatemala is helaas ook een van de posten die dicht gaat. De Nederlandse regering heeft nog geen data voor sluiting genoemd maar geeft aan, dat de betreffende ambassades in de periode tussen 2011 en 2015 zullen dichtgaan.

Dit besluit volgt op een eerdere beslissing om het Nederlandse ontwikkelingsprogramma met Guatemala af te bouwen. Dit betekent dat geen nieuwe projecten worden opgestart maar dat wel wordt voortgegaan met de lopende programma's en de uitvoering van de reeds aangegane verplichtingen. Nederland trekt zich overigens niet volledig terug uit Centraal Amerika want er komt een regionaal programma gericht op de verbetering van de mensenrechtensituatie, het democratiseringsproces en de veiligheidssituatie.

Schenkingsakte kosteloos laten passeren
Wij willen u er nogmaals aan herinneren dat u een schenking aan Los Niños kosteloos kunt laten passeren.
Notaris van Tuijl van "Notarissen De Kort vd Kolk Van Tuijl" in Tilburg, zal in voorkomende gevallen dit voor onze stichting doen.

Er is een dossier t.b.v. Los Niños aangelegd. De procedure is als volgt. Degene die een schenkingsakte wil laten passeren, kan een volmacht aanvragen per email bij secretariaat@losninos.info. In de toelichting van de volmacht staan de verdere stappen vermeld. Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen moet men zich realiseren dat de akte voor een periode van tenminste 5 jaar (of meer) vast dient te liggen en mag het bedrag van schenking niet minder zijn dan 250 euro per jaar.  

10-jarig bestaan Los Niños
Het jaar is al weer half voorbij en we maken ons al op voor een groot evenement op zondag 22 april 2012 wanneer we ons 10-jarig bestaan zullen vieren. Wij hopen dat u daar allemaal bij aanwezig kunt zijn. De locatie, Interpolis verzekeringen in Tilburg is groot genoeg om iedereen te kunnen herbergen en het belooft een hele  bijzondere dag te worden. Dus noteer alvast de datum achter in uw agenda zodat u hem meteen in het nieuwe jaar kunt vastleggen.

Gracias, Gracias, Gracias
Uiteraard kunnen we de nieuwsbrief niet versturen zonder u wederom te bedanken voor uw inzet voor Los Niños op wat voor manier dan ook. Alleen met uw steun kunnen wij hier door blijven gaan.

Team Guatemala,
(vanaf heden) Christel en Ana-Maria

[tellfriend]