Nieuwsbrief Maart 2009

LIEVE VRIENDEN VAN LOS NIÑOS,

Het jaar is al weer bijna 3 maanden oud, hoogste tijd voor een verslag vanuit Guatemala.

Niet kunnen openen van links/foto´s in de nieuwsbrief.
In de laatste nieuwsbrief van Los Niños konden sommige lezers de links en foto´s niet openen. De reden daarvan is dat links en foto's vaak worden geblokkeerd door de provider of het email-programma, omdat de afzender niet vertrouwd is. Je kunt dit zelf oplossen door aan te geven dat de afzender info@losninos.info bekend/vertrouwd is. Wij kunnen hier helaas niets aan doen. De instellingen van provider en software zijn verschillend, maar vaak kun je het oplossen via het menu van je email account bij “opties” of door de vraag te stellen aan de provider van je emailaccount.

Afscheidsfeestje daklozen Jolanda en Simone van Stichting Por Eso (http://www.poreso.org/)
Stichting Por Eso is verhuisd naar Peru! Op zondag 4 januari werd het terreintje bij de vuilnisbelt omgetoverd tot een echt feestdecor voor het afscheid van Jolanda en Simone. De daklozen waren er allemaal. Het was een prachtig feest met karaoke, spelletjes, een piñata en Jolanda's overheerlijke bruine bonensoep met worst.
Gelukkig kon Arturo, een zeer geliefde dakloze die al vanaf 2002 een speciale plek bij ons inneemt, nog genieten van dit feest. Op 7 januari is hij op 75-jarige leeftijd overleden. Hij heeft een mooie herinnering bij ons allen achtergelaten en heeft zijn rust verdiend.

    

Nieuwsbrief timmerproject Suzan Eleveld
Half januari schreef Suzan aan Los Niños:
“Best wel trots, maar vooral verbaasd en gelukkig dat het timmerproject zich zo gestaag en mooi ontwikkelt en dankbaar voor al de ondersteuning die ik hierbij mag ontvangen! Hierbij ontvangen jullie de kersverse nieuwsbrief van het timmerproject.” Wij willen dan ook graag haar website en nieuwsbrief onder uw aandacht brengen: http://www.timmerprojectguatemala.nl/. Tijdens haar kort verblijf in Nederland, draaide het timmerproject op volle toeren dankzij de door Suzan goed opgeleide vrijwilligers en Guatemalteekse assitenten (oudere leerlingen).


Uitreiking cheque op nieuwjaarsborrel Join!forKids

Op de nieuwjaarsborrel van Join!forKids was Lisette Rikkers, als afgevaardigde van Los Niños, aanwezig om een cheque van maar liefst €1000  in ontvangst te nemen. Leerlingen van basisschool de Petteflet uit Tilburg hadden een kerst-cd opgenomen en de opbrengst van de verkoop was bestemd voor Stichting Los Niños. Een dertigtal kinderen bracht één van de nummers ten gehore tijdens de borrel. Helemaal geweldig !


Secretaris Nico Claassen neemt afscheid van het bestuur van Los Niños

Nico liet ons weten dat hij aan de functie van secretaris binnen het bestuur niet de invulling kon geven die hij zelf graag had gewild en anderen van hem zouden mogen verwachten.
Om bovengenoemde redenen heeft hij de functie teruggegeven en wenst hij Los Niños alle goeds bij de realisatie van de beoogde doelstellingen. Hij blijft uiteraard de stichting altijd een warm hart toedragen. Wij danken Nico voor de bewezen diensten. Momenteel heeft onze voorzitter, Jan Jongerius, ook de functie van secretaris.

    

Nieuw schooljaar in Alotenango op 26 januari begonnen
Bendición de Dios is het nieuwe schooljaar ingegaan met 2 nieuwe leerkrachten (Karin en Zaraí) en 2 moeders die elke dag voor de kinderen een gezonde snack verzorgen. In afwachting van de opening van de nieuwe school wordt er geïmproviseerd met de beschikbare ruimtes. Het is niet altijd gemakkelijk voor de leerkrachten want de ruimtes zijn klein en de zon schijnt fel op het golfplaten dak. Helemaal feest wordt het straks tijdens de regentijd, want dan kun je elkaar niet meer verstaan. Maar nog enkele maanden wachten en iedereen zal blij zijn om in het prachtig nieuwe schoolgebouw te mogen les geven en krijgen.

 

Week  in Chimachoy
Ook in het dorpje Chimachoy is het schooljaar 2009 goed begonnen. Virginie heeft de eerste week meegedraaid in de middelbare school. Zo hebben we een beter beeld van hoe het Instituto de Telesecundaria (video-onderwijs) werkt. Elke ochtend om 7 uur te voet naar school, aandacht besteden aan de nieuwe leerlingen van het eerste jaar, families motiveren om hun jongeren naar school te blijven sturen, meehelpen met de Engelse lessen, of een leerkracht vervangen als die “last minute” voor een vergadering van het Ministerie van Onderwijs is opgeroepen. Een ongelofelijke ervaring, die niet te vergelijken is met het onderwijs in Europa. Maar wel een aanrader voor elke vrijwilliger die Guatemala “van binnenuit” wil leren kennen!

 


Bezoek van de Nederlandse ambassadeur in Guatemala

Op 11 februari kregen we bezoek van Teunis Kamper, de Nederlandse ambassadeur in Guatemala. Architect Knut, Virginie en Ana-Maria hebben enkele waardevolle uurtjes met hem doorgebracht en de nieuwe school uitgebreid bezichtigd. Hij was zeer onder de indruk van de solide bouw en we zijn vereerd hem in juli ook bij de opening te mogen verwelkomen.Carnaval

En natuurlijk werd er ook dit jaar weer carnaval gevierd in de hoofdstad. Iedereen die meeging had enorm zijn/haar best gedaan om er zo mooi mogelijk uit te zien. Als klap op de vuurpijl werd Ana-Maria gekozen tot “Prinses Carnaval”. Getooid met een rode cape, een steek met veren en de scepter, feestte zij al hossend en zingend met haar onderdanen tot in de kleine uurtjes door.

Netwerk borrel oud vrijwilligers op 5 maart in Nederland
De netwerkborrel voor oud en nieuwe vrijwilligers is een groot succes geworden. De opkomst was boven verwachting groot en het enthousiasme van iedereen nog groter. Dit zal zeker herhaald worden ergens in september. Houd je email in de gaten.
Besloten is om de borrel dan op een zaterdag te houden zodat er meer mensen naar toe kunnen komen. Een mooie gelegenheid om met Los Niños en Guatemala verbonden te blijven. Sandra Harink is vanuit de doe-groep belast met het verzorgen van de oud vrijwilligers. Wil je iets weten, mail haar op oudvrijwilligerslosninos@hotmail.com.

 

Donatie computers en gratis transport via DHL
Van de vereniging Jenaplanonderwijs in Oudewater hebben wij voor een symbolische prijs 20 tweedehandscomputers kunnen verkrijgen. Onze voorzitter heeft de computers in hoogst eigen persoon met een bestelbusje opgehaald en ze afgeleverd bij DHL in Helmond. Daar worden ze klaargemaakt voor transport naar Guatemala. We hopen ze spoedig te mogen ontvangen. In de nieuwe school is rekening gehouden met de komst van deze computers. Dank aan het Jenaplanonderwijs voor deze prachtige donatie en dank aan Ellen Kusters voor het gratis vervoer via DHL.
 

Informatieboekje 2009 Stichting Los Niños
Op de hoofdpagina van de website http://www.stichtinglosninos.nl/ kan het informatieboekje 2009 als pdf bestand gedownload worden. Hierin vind je alle uitleg over de uitgevoerde projecten in 2008 en wat ons te wachten staat in 2009. Handig voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van Los Niños, en zeker voor wie Los Niños vertegenwoordigt in een presentatie of activiteit! Klik hier om het informatieboekje te bekijken.

Donaties in het algemeen en voor de nieuwe school in het bijzonder
De kredietcrisis gaat aan niemand voorbij en wij houden ons hart vast dat het niet al te zware gevolgen zal krijgen. Want in crisissituaties zijn goede doelen vaak de eerst gedupeerden. Wij hopen van harte dat wij daaraan mogen ontkomen en op uw steun kunnen blijven rekenen. Ook al is de donatie wat minder, geen nood, elke maanddonateur van €5 is er één en vele maanddonateurs zorgen voor de voortgang van de door Los Niños gesteunde projecten.
Op de website kan het machtigingsformulier om maanddonateur te worden, gedownload worden. Bedankt!

Nacht van de fooi op 23 mei
Op 23 mei wordt voor de 5e maal de nacht van de fooi georganiseerd. Het is een speciale dag én nacht in Nederland waarop de noodzaak van structurele ontwikkelingshulp onder de aandacht wordt gebracht. Deelnemende horecagelegenheden doneren hun fooi deze nacht aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in arme landen. De nacht vindt plaats in de volgende steden: Amsterdam, Enschede, Utrecht,  Rotterdam, Leeuwarden, Nijmegen, Breda, Delft en Groningen. De Nederlandse partnerstichting van Niños del Lago in Guatemala, is een van de 9 uitgekozen doelen waar het fooiengeld naar toe gaat. De oprichter van Niños del Lago, Arlaine Cervantes, is een zeer goede vriendin van Ana-Maria en ze hoopt dan ook dat iedereen die avond op stap gaat en een flinke duit in de fooienpot doet.

 Vordering bouw nieuwe school Alotenango
De bouw van de nieuwe school in Alotenango vordert zienderogen, nog maar 10% te gaan! Dankzij SKG, Stichting Kinderprojecten Guatemala, onze partnerorganisatie in Nederland, wordt het een prachtig gebouw waar straks 300 kinderen terecht kunnen voor kwaliteitsonderwijs via Bendición de Dios.

De vrijwillige Canadese architect Knut Jauer heeft ervoor gezorgd dat er een solide, aardbeving bestendig schoolgebouw staat. Dat is ook nodig vanwege de actieve vulkaan Fuego, die maar op een 5-tal kilometers van Alotenango ligt.

Voor de leerlingen zal het verschil met thuis zeker groot zijn, want de woonomstandigheden zijn over het algemeen erbarmelijk. Maar toegang hebben tot een mooi nieuw schoolgebouw hoort bij de opvoeding en van het ontwikkelingsproces: leren omgaan met goed en waardevol materiaal,
het belang van onderhoud ervaren, evenals het inzien van de voordelen
van het op lange-termijn denken.

De werkelijke kosten van de bouw zullen iets hoger liggen dan de begroting. Dit is deels te wijten aan de enorme inflatie in Guatemala, met name van het bouwmateriaal, en deels aan enkele extra onvoorziene posten, zoals een buitenkeuken en een wasplaats waar de kinderen de tanden kunnen poetsen. 


    


Ook feest in Nederland vanwege de opening
Natuurlijk nodigen we jullie allemaal van harte uit voor de officiële opening van de school die plaats vindt op woensdag 15 juli 2009 in Alotenango. Maar we begrijpen ook dat dit voor velen niet haalbaar is.
Daarom wordt er op zondag 19 juli 2009 een groot kinderfeest georganiseerd, ergens in Brabant, vanwege de opening van de school. Houd deze datum alvast vrij in de agenda. In een volgende nieuwsbrief meer informatie hierover. Het gaat een pracht feest worden.

Muchisimas gracias
Onze dank gaat wederom uit naar alle maanddonateurs, naar alle mensen die kleine of grote acties op touw hebben gezet en aan iedereen die ons door lieve mailtjes of op andere manieren een warm hart toewenst. Dankzij deze donaties en aanmoedigingen hebben we de afgelopen jaren heel veel tot stand kunnen brengen en in stand kunnen houden.

Team Guatemala:
Virginie en Ana-Maria

OPGELET: Gelieve te noteren dat het email adres losninos@conexion.com.gt vervangen is door info@losninos.info. Pas het aan in uw adresboek!