<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <?php $lang=0; $menu=2; include('../../inc/config.php.inc'); ?><html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta content="MSHTML 6.00.6000.16546" name="GENERATOR"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/default.css"> </head> <body> <center> <table width="755"> <tr><td> <center><a href="./"><img height="72" alt="Stichting Los Nios" src="../../img/header.jpg" width="751" border="0"></a><br> <br> <br> <h2>Nieuwsbrief April 2008</h2></center> <p>Wij schrijven "voorjaar", want de dagen worden hier weer langer en zonniger. We hopen met deze nieuwsbrief dan ook wat zon in jullie leven te brengen, want we hebben alleen maar leuke dingen te melden:</p> <p><b>Carnaval in Guatemala</b><br> Dat dit feest niet alleen in Nederland plaatsvindt, getuige deze foto.<br> Met 40 vrijwilligers vertrokken we naar de hoofdstad om lekker uit ons dak te gaan. Het was een groot succes en volgend jaar zijn we zeker weer van de partij! </p> <center><a href="0802-carnaval.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_carnaval.jpg" alt="" border="0" align=""></a> <a href="0802-carnaval1.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_carnaval1.jpg" alt="" border="0" align=""></a> <a href="0802-carnaval2.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_carnaval2.jpg" alt="" border="0" align=""></a> </a></center> <table> <tr><td> <p><b>Bezoek van voorzitter Los Ni&ntilde;os, 11 t/m 21 februari </b><br> Samen met echtgenote Agn&egrave;s bezocht Jan Jongerius, de voorzitter van Los Ni&ntilde;os, in 2 weken tijd de projecten in Guatemala. Alle projecten werden uitvoerig doorgesproken in het licht van het beleidsplan, de begroting, en het lange termijn perspectief. Dank aan Jan, voor zijn inzet en zijn goede suggesties. Om de nauwe verbondenheid tussen het bestuur en het Guatemala-team te behouden, zal er een keer per jaar iemand vanuit het bestuur een werkbezoek aan Guatemala brengen. </p> <center><a href="0802-samenwerkingsovereenkomst.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_samenwerkingsovereenkomst.jpg" width="250" height="187" alt="" border="0" align=""></a></center> <br> <p><b>Tekenen van samenwerkingsovereenkomsten met projecten Alotenango en Chimachoy</b><br> Om de goede samenwerking met onze twee grootste partnerorganisaties in de toekomst te verzekeren, zijn overeenkomsten gesloten in verband met lange termijn samenwerking, studiebeurzen en het gebruik van gebouwen en terreinen. Julio, directeur van Bendici&oacute;n de Dios kan blijven rekenen op de steun van Los Ni&ntilde;os voor het hele lagere schoolprogramma, en tracht zelfstandig ook steeds meer fondsen te werven voor de kleuterschool, de huiswerkbegeleiding en het middelbaar onderwijs. In Chimachoy verloopt alles naar wens voor directrice Laura de Back. De uitvoering van de bouw van het 4e lokaal ten behoeve van computeronderwijs zal dit jaar ter hand worden genomen. </p> <p><b>Bijzondere Valentijnsdag bij Los Ni&ntilde;os in Guatemala</b><br> Op 14 februari jl. werd symbolisch de eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe school in Alotenango. De voorzitter mocht de metselspecie aanbrengen waarna hij samen met directeur Julio de steen erop kon leggen. Deze steen zal straks aan de voorkant van de nieuwe school ingemetseld worden. Dank aan Jochem Jonkers, vrijwilliger van Los Ni&ntilde;os, die de prachtige steen ontworpen heeft. <center> <a href="0802-1e_steenlegging_Alotenango.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_1e_steenlegging_Alotenango.jpg" width="220" height="165" alt="" border="0" align=""></a> <a href="0802-symbolische_steen.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_symbolische_steen.jpg" width="220" height="165" alt="" border="0" align=""></a> <a href="0802-comite_bouw_school.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_comite_bouw_school.jpg" width="220" height="165" alt="" border="0" align=""></a> </center> </p> </td></tr> </table> <p> <a href="0802-landmeter_bouw_school.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_landmeter_bouw_school.jpg" alt="" border="0" align="left"></a> <b>Bouw van de school in Alotenango</b><br> Het startsein is gegeven.<br> Na de symbolische steenlegging zijn we effectief begonnen met de bouwwerken. Allereerst kwam de landmeter het terrein opmeten en werden de kijkgaten in de muur vanaf de straat dichtgemaakt. Ook is een opslagruimte voor de materialen gebouwd en de enorme grote kei (die niet weg te halen was) is met een machine in een put omgekanteld zodat er bovenop gebouwd kan worden. Spoedig wordt met de graafwerkzaamheden begonnen. Alvast enkele cijfers en gegevens:<br> - de volledige school zal bestaan uit 33.000 cementen blokken<br> - de totale oppervlakte van de school zal 800m2 bedragen <br> - de totale kosten van de school worden begroot op 150.000 euro<br> - een arbeider ontvangt 70 euro per werkweek van 44 uur<br> - de opzichter, en vele arbeidskrachten, komen uit Alotenango<br> </p><br><br> <p><b>ANBI-status is verworven</b><br> Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Los Ni&ntilde;os heeft deze status. Door het hebben van deze ANBI hoeft er over schenkingen en erfenissen geen schenkingsrecht of successierecht betaald te worden en kunnen schenkingen, onder bepaalde voorwaarden, voor fiscale aftrek in aanmerking komen.</p> <p><b>Opening school in Tzamchaj</b><br> Op 11 maart werd de lagere school in Tzamchaj geopend. Dit is het dorp waar we in 2005 na orkaan Stan noodhulp hebben gegeven aan 28 families. Op hun verzoek, en dankzij donaties aan Los Ni&ntilde;os, hebben we nu een gedeelte van de school kunnen bouwen. De opening ging gepaard met heel veel lawaai, let maar op de grote geluidsboxen. Ook werd gevierd dat er water uit de kraan kwam en daarom werden ook alle kranen versierd. Het is geweldig dat ook in dit afgelegen gebied de kinderen nu naar school kunnen en daardoor een toekomst hebben. </p> <center> <a href="0802-Opening_school_Tzamchaj.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_Opening_school_Tzamchaj.jpg" width="220" height="165" alt="" border="0" align=""></a> <a href="0802-waterkraan.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_waterkraan.jpg" width="220" height="165" alt="" border="0" align=""></a> </center> <p><b>Getalenteerde vrijwilligers</b><br> Dat de vrijwilligers creatieve talenten hebben blijkt uit deze foto's. Lisette en Els hebben alle muren, tafels en stoelen van het nieuwe klaslokaal voor de kleintjes geverfd en Cynthia heeft er prachtige tekeningen op geschilderd. Anneloe en Simone hebben een handige meetlat gemaakt en er alle kinderen mee gemeten en gewogen. In het timmeratelier hebben Rose en Jochem praktische bakjes en materialen ontworpen, en voor conalfa heeft Karen een ludiek spel gemaakt om de jongeren te laten spreken in groep.</p> <center> <a href="0802-Cynthia_muurschildering.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_Cynthia_muurschildering.jpg" width="220" height="294" alt="" border="0" align=""></a> <a href="0802-Anneloe_Simone.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_Anneloe_Simone.jpg" width="220" height="294" alt="" border="0" align=""></a> <a href="0802-Lisette_Els_verfklus.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_Lisette_Els_verfklus.jpg" width="220" height="293" alt="" border="0" align=""></a> </center> <p><b>Op stap met ex-guerrillastrijder Tino</b><br> 12 Vrijwilligers van Los Ni&ntilde;os gingen een weekend op stap geweest met Tino, een ex-guerrillastrijder die het radiostation "Mujb`ab`l yol" leidt. Er wordt vooral gecommuniceerd met de Maya bevolking over onder andere mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en kindermishandeling. Wilt u meer over hem en het radiostation weten ga dan naar <a href="http://www.esf.ch/casasito">www.esf.ch/casasito</a> of stuur een email naar <a href="mailto:casasito@yahoo.com">casasito@yahoo.com</a>. Wat kun je verwachten van een weekend met een ex-guerillastrijder? Een kort verslag. De kou in de prachtige volgelopen krater van Lago Chicabal , vlakbij Quetzaltenango, bleek alles mee te vallen. Indrukwekkender bleek de prachtige mystieke sfeer van de mistflarden om ons heen. Wat nog indrukwekkender was waren de verhalen van Tino. Hij vertelde over zijn verleden, de tragedie van de dood van zijn vader tot de bikkelharde strijd tegen de millitairen. Wij gooiden af en toe een gesprokkelde blok hout op het vuur en luisterden aandachtig. Ondertussen pruttelde een lekkere maaltijd boven het vuur. Na het eten, vol van de indrukken, gingen we naar onze tenten. Tino sliep onder een zeil, het echte guerillaleven. </p> <p> <a href="0802-MirandaIsabella.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_MirandaIsabella.jpg" width="200" height="133" alt="" border="0" align="left"></a> <a href="0802-ouders_miranda.jpg" target="_blank"><img src="0802-th_ouders_miranda.jpg" width="200" height="133" alt="" border="0" align="right"></a> <b>Baby geboren</b> <br> In mei 2007 trouwde onze Nederlandse vriend Erik Roskam met Alma Zamora (directrice van de Spaanse school Zamora) in Antigua. Het verheugt ons te vertellen dat zij op dinsdag 25 maart jl. ouders zijn geworden van een gezonde wolk van een dochter Miranda Isabella. </p><br><br><br> <p><b>Vrijwilligersbijeenkomst voor nieuwe en oud vrijwilligers op zaterdag 14 juni 2008</b><br> Voor degenen die graag een keer vrijwilligerswerk willen komen doen in Guatemala is dit de kans om meer daarover te weten te komen. Mail voor meer informatie over deze vrijwilligersbijeenkomst naar Els van Rossen, <a href="mailto:vrijwilligers-losninos@hotmail.com">vrijwilligers-losninos@hotmail.com</a>. Oud-vrijwilligers houd alvast deze datum vrij in je agenda, want er staat een leuke bijeenkomst gepland in Hilversum. De offici&euml;le uitnodiging zal per email toegestuurd worden. Leuk om elkaar daar weer eens te ontmoeten en herinneringen aan Guatemala op te halen. <p><b>Nieuws voor de website</b><br> Heb je een leuke activiteit georganiseerd voor Los Ni&ntilde;os, stuur het met een berichtje en foto naar <a href="mailto:info@stichtinglosninos.nl">info@losninos.info</a>. Wij plaatsen het dan op onze website. Wil je een leuke activiteit opzetten en zoek je mensen om mee te helpen, dan kan dat ook via de website. Bezoek dus regelmatig de homepage van <a href="http://www.stichtinglosninos.nl">www.stichtinglosninos.nl</a> voor het laatste nieuws. <p><b>Hartelijk dank</b><br> Op het eind van elke maand maken we de balans op van de donaties die in die maand binnen zijn gekomen. Het maakt ons blij te mogen constateren dat u Los Ni&ntilde;os niet vergeet en dat we elke maand weer mogen rekenen op extra donaties, naast de bestaande donaties, zoals de maanddonateurs. Dankzij uw steun kunnen wij ons hier in Guatemala blijven inzetten voor de mensen die minder bevoorrecht zijn dan wij. <br><b><br> Team Guatemala<br> Ana-Maria, Virginie en Heidi<br></b></p> </td></tr> </table></CENTER><?php include('../inc/footer.php.inc'); ?></body></html>