<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <?php $lang=0; $menu=2; include('../../inc/config.php.inc'); ?><html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta content="MSHTML 6.00.6000.16546" name="GENERATOR"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/default.css"> </head> <body> <center> <table width="755"> <tr><td> <center><a href="./"><img height="72" alt="Stichting Los Nios" src="../../img/header.jpg" width="751" border="0"></a><br> <br> <br> <h2>Nieuwsbrief Januari 2008</h2> <a href="0801-nieuwjaarsreceptie-vrijw.jpg" target="_blank"><img src="0801-nieuwjaarsreceptie-vrijw_small.jpg" width="300" height="225" alt="" border="0" align=""></a></center> <p>Lieve mensen,<br><br> Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. Zo dronken we nog een glas champagne met alle vrijwilligers op het nieuwe jaar en zo zijn we al weer volop in de weer met onze projecten. </p> <table> <tr><td> <p><b>Introductiedagen vrijwilligers educatieproject Alotenango.</b><br> Drie middagen wisten een 20-tal nieuwe vrijwilligers de weg naar Alotenango te vinden waar ze voorbereid werden op het begin van het schooljaar. Daarbij maakten ze kennis met de leraren, werden in de diverse klassen ingedeeld, brachten enkele huisbezoeken en kregen een middag les. Eventjes waren ze allemaal weer kinderen van 6 jaar...<br><br></p><br><br> <p> <b>Aanvang schooljaar op maandag 21 januari.</b><br> Fris, schoon en met een grote glimlach op het gezicht kwamen de kindjes een voor een aangelopen. Sommigen met een te grote rugzak op de rug, anderen met een plastic zak met wat schriften erin. We hadden namelijk aan de ouders een bijdrage van enkele schriften per kind gevraagd. Ze waren blij dat ze eindelijk weer naar school konden en vonden het heel spannend, want wie zou de nieuwe leraar of lerares worden en hoe zou de vrijwilliger heten die in de klas kwam assisteren? Zou het nieuwe leerboek moeilijk zijn en krijgen we allemaal een eigen tandenborstel? Directeur Julio hield een korte toespraak over het belang van naar school gaan en het nationale volkslied werd gezongen. Ook de vrijwilligsters hadden een Guatemalteeks lied ingestudeerd, wat bij iedereen in zeer goede aarde viel. Hierna zochten ze allemaal hun nieuwe klaslokaal op en binnen enkele minuten was het rumoer verdwenen en het nieuwe schooljaar begonnen.</p> <td><a href="0801-infodagenvrijwilligers.jpg" target="_blank"><img src="0801-infodagenvrijwilligers_small.jpg" alt="" border="0" ></a><br><br> <a href="0801-opening_schooljaar.jpg" target="_blank"><img src="0801-opening_schooljaar_small.jpg" width="200" height="150" alt="" border="0" ></a> </td> </td></tr> </table> <center><a href="0801-tandenpoetsen.jpg" target="_blank"><img src="0801-tandenpoetsen_small.jpg" width="250" height="188" alt="" border="0" align=""></a>&nbsp <a href="0801-1e_schooldag.jpg" target="_blank"><img src="0801-1e_schooldag_small.jpg" width="200" height="267" alt="" border="0" align=""></a>&nbsp <a href="0801-opening_schooljaar1.jpg" target="_blank"><img src="0801-openingschooljaar1_small.jpg" width="250" height="188" alt="" border="0" align=""></a></center> <p><b>Bouw school educatieproject Alotenango.</b><br><a href="0801-bouwcommissie.jpg" target="_blank"><img src="0801-bouwcommissie_small.jpg" width="300" height="225" alt="" border="0" align="right"></a> Het wordt hoog tijd dat we daarover iets laten weten, want we hebben goed nieuws! De gepensioneerde Canadese architect, Knut Jauer, die gratis de bouwtekeningen heeft gemaakt en de hele bouw zal begeleiden, is een week geleden teruggekeerd uit Canada waar hij langere tijd moest verblijven omdat zijn vrouw ernstig ziek was. Gelukkig gaat alles weer goed met zijn vrouw Rosa en zowel hij als wij zijn ontzettend blij dat we aan de gang kunnen. De eerste 2 bouwvergaderingen zijn al achter de rug. De bouwcommissie bestaat uit Knut de architect, Virginie van het team Los Ni&ntilde;os en Julio, de directeur van de school Bendici&oacute;n de Dios in Alotenango. Momenteel worden de blauwdrukken getekend en het gedetailleerd budget opgesteld. En dan beginnen we te graven! Wel weten we nu al dat de kosten van de bouw hoger zullen zijn omdat in een jaar tijd de prijzen van onder andere cement en ijzer verdubbeld zijn. In Guatemala kennen ze geen prijsafspraken en het kan dus best zijn dat het dit jaar nog een stuk duurder gaat worden. Maar dit is dus een reden te meer om eraan te beginnen, want ook de huurprijzen stijgen jaarlijks!</p> <p><b>Studenten met een studiebeurs.</b><br> Naast de 16 studenten die al van Los Ni&ntilde;os een studiebeurs krijgen, zijn er dit jaar weer 14 bijgekomen. Vier afgestudeerden aan de telesecundaria in Chimachoy studeren verder voor leraar/lerares en een studente doet een secretariaatsopleiding. Het project CasaSito geeft dit jaar voor het eerst studiebeursen weg waarvan Los Ni&ntilde;os er 9 voor haar rekening heeft genomen. Zeven daarvan gaan naar de 1e klas middelbare school en twee naar de 2e klas.</p> <p><b>Bezoek aan de website <a href="http://www.stichtinglosninos.nl">www.stichtinglosninos.nl</b></a><br> De website is helemaal op en top en wij zijn erg blij met de nieuwe webmaster die ervoor zorgt dat alle nieuwtjes er binnen een dag op staan. Chapeau voor Jeroen de Jager! Heb je een leuke activiteit georganiseerd voor Los Ni&ntilde;os, stuur het met een berichtje en foto door naar <a href="mailto:info@stichtinglosninos.nl">info@losninos.info</a>. Wij zorgen er dan voor dat het op de website wordt geplaatst.</p> <p><img src="0801-president.jpg" width="252" height="168" alt="" border="0" align="left"><b>Nieuwe President Guatemala.</b><br> Op 14 januari jl. verwelkomde Guatemala de nieuwe president, Alvaro Colom. Hij wil een "sociaal-democratie met Maya-gelaat" tot stand brengen. Hij is de eerste linkse president van Guatemala in ongeveer een halve eeuw. De 57-jarige economisch ingenieur verklaarde tijdens de eedaflegging dat hij de meerderheid van Indianen sterker bij de beslissingen van het land wil betrekken. Daar verwees hij naar met de woorden: "Vandaag begint het voorrecht van de armen en zij die tot nog toe geen mogelijkheden hadden". De nieuwe president beloofde voorts op korte termijn op te treden tegen de uitdijende criminaliteit. Guatamala behoort met Honduras en El Salvador tot de landen met de hoogste moordcijfers van Latijns-Amerika.</p><br><br> <p><b>Te gast in ...</b><br> In de landenuitgaven "Te Gast In" is in januari 2008 de eerste druk uitgebracht van "Te Gast In Guatemala & Honduras". De leukste voorbereiding voor je reis als je van plan bent deze kant uit te komen. Te koop voor 8,95 euro in Nederland. Voor meer informatie, kijk op <a href="http://www.tegastin.nl">www.tegastin.nl</a></p> <p><b>Stichting Join!forkids.</b><br><a href="http://www.joinforkids.org"><img src="../../img/joinforkids.jpg" width="60" height="97" alt="" border="0" align="right"></a> Deze stichting zetelt in Nederland en werkt met kinderprojecten in het buitenland waarvan de initiatiefnemers wonen, een achterban in Nederland hebben in de vorm van een stichting en uitsluitend met vrijwilligers werken. Wij zijn een van de 12 kinderprojecten die bij Join!forkids aangesloten zijn. Ze hebben voor dit jaar een bijzonder inspirerend project op de rit staan, namelijk "bergen verzetten voor een kind", waarmee ze 50.000 euro hopen binnen te halen. Liefst 23 vrouwen gaan 31 km door de bergen van Zwitserland vanuit Sierre naar Zinal lopen voor de kinderprojecten van Join!forkids. Deze loop is te vergelijken met 80 km wandelen op vlakke ondergrond. Wil je dit buitengewone vrouwenteam steunen? Kijk op de website <a href="http://www.joinforkids.org/">www.joinforkids.org</a> hoe je dat kunt doen.</p> <p>Allen wederom hartelijk dank voor uw steun en de vaak verrassende mailtjes waarin onder andere prachtige donaties worden aangekondigd. Wij openen ze graag.<br> Tot de volgende keer.<br> <br><b> Team Guatemala<br> Ana-Maria, Virginie en Heidi<br></b></p> </td></tr> </table></CENTER><?php include('../inc/footer.php.inc'); ?></body></html>