Nieuwsbrief Los Ninos Guatemala 

Maart 2007Lieve mensen,

 We hebben u weer veel nieuws te vertellen. Daarom is deze nieuwsbrief iets anders dan gewoonlijk: 

  • we hebben een fotoverslag gemaakt van verschillende activiteiten van de afgelopen maanden, zoals de kerstvieringen, begin van het nieuwe schooljaar in Alotenango en Chimachoy, nieuws over de bakkerij in Chocanteriy en nog veel meer (zie hieronder),
  • de projecten van Los Niños zijn volop in beweging. De stand van zaken, plannen en wensen voor de verdere ontwikkelingen in het komende jaar, kunt u lezen in ons informatieboekje 2007,

  • Los Niños bestaat in 2007 vijf jaar! Dat willen we natuurlijk samen met u vieren. Klik hier voor de uitnodiging voor zondag 23 september. We kunnen u beloven dat het een heel bijzondere middag wordt. Reserveer dus vast in uw agenda!

 We zijn trots en blij dat we steeds mogen rekenen op een geweldig team mensen, dat hier in Guatemala of in Nederland aan de slag is voor Stichting Los Niños, vrijwilligers, donateurs, hartelijk dank voor de steun en het vertrouwen! Jullie bijdragen, op wat voor manier dan ook, maken het mogelijk om dromen om te zetten in werkelijkheid.

 Het lijkt zo gewoon, naar school gaan, de kans krijgen om je te ontwikkelen, een vak leren, voor jezelf op leren komen. Voor veel kinderen hier is het een grote wens die we alleen samen kunnen realiseren.

 We hopen dat u zo weer goed op de hoogte bent van alle activiteiten van Los Niños!

 Warme groet uit Guatemala,

 

Ana-Maria en Alice

 

 

 

Fotoverslag december 2006 - maart 2007

 

Kerstvieringen

Het was een prachtig feest bij de school in Alotenango met zeker 800 mensen, de kinderen van school met hun ouders, broertjes en zusjes, leraren, vrijwilligers en bezoekers. Een groepje moeders is dagen bezig geweest om iedereen een bordje eten aan te kunnen bieden. Ze kookten onder, voor ons, zeer primitieve omstandigheden in de school op een groot houtvuur – een dakplaat opzij geschoven als alternatieve schoorsteen. Wij westerlingen konden het daar nog geen seconde uithouden vanwege de rook. Ter afsluiting kreeg elke familie de inmiddels bekende kerstmand met levensmiddelen, een bestekbak voor de weinige dingen die ze in huis hebben, maar om te leren een beetje te ordenen en voor elk kind een gekleurde bal.

 

 

De kerstviering op Finca Capetillo is inmiddels ook een jaarlijkse traditie van Los Niños om de kinderen van de koffieplukkers, die uit de armste streken van Guatemala komen, in het zonnetje te zetten. Voor alle kinderen was er een knuffel (opgespaard uit de koffers met spulletjes die het afgelopen jaar weer zijn meegebracht door vrijwilligers en bezoekers) en voor de ouders een doos met kerstkoekjes en een zak marshmellows...

 

 

Nieuw schooljaar Alotenango

Half januari zijn we weer gestart met een heel enthousiaste groep vrijwilligers uit Nederland en België met een 3-daagse cursus over het werk in het educatieproject. Het Guatemalteekse team van Bendicion de Dios bestaat nu uit directeur Julio, coördinatrice Ana, lerares Paola (kleuterklas), nieuwe lerares Mayra (1e en 3e klas lagere school), leraar Mario (2e klas lagere school en Conalfa), nieuwe lerares Nereida (Basico Nufed), Doña Elena (huishoudelijke hulp) en Doña Amanda (winkel).

Er komen dit jaar ruim 300 kinderen naar school. Dankzij een prachtige donatie kreeg elk kind een schooletui met inhoud. En alle kinderen van de primaria hebben voortaan hun eigen werkboek. Ook de timmerwerkplaats draait weer op volle toeren onder leiding van Suzan Eleveld. Daarnaast hebben we een muur gebouwd aan de achterkant van de campo waarop de mooiste tekeningen van een speciale tekenwedstrijd zijn geschilderd door de kinderen zelf. Aan de straatkant is ook een muur gezet (met ‘kijkgaten’), dat was hard nodig want een flinke windhoos zorgde ervoor dat de golfplatenomheining plat lag.

 

Er is nog meer verbouwd. De twee kleine tulipanitoslokaaltjes zijn nu één groot lokaal geworden, er zijn betere wanden geplaatst in het lagere schoolgebouw en in alle gebouwen/lokalen is er nu goede verlichting dankzij een zeer handige electricien/vrijwilliger die overal TL-buizen heeft opgehangen.

Ook is er een nieuw lokaal voor de Basicos en een nieuw terrein achter de winkel voor huiswerkbegeleiding, welke door Bendición de Dios zelfstandig zijn gerealiseerd. Al met al is er hard geklust om het groeiende aantal leerlingen weer goed onder te brengen.

 

Chimachoy

We wilden u nog enkele foto’s laten zien van de jaarafsluiting in Chimachoy eind november met de diploma-uitreikingen. Deze gelegenheid is ook aangegrepen om de ouders en jongeren voor te lichten over het gebruik van condooms (met een flinke komkommer...). Ook is een van de families bezocht waar we konden zien hoe prachtig ze weven. In februari van dit jaar is de groepsfoto gemaakt met in het midden vrijwilligster Ilse Bos die vorig jaar vijf weken Engelse les heeft gegeven aan de leerlingen.

 

 

Brood- en baklessen aan de vrouwen van Chocanteriy

Vrijwilligster Anneloe (diëtiste) vertelt: “Toen ik goed een maand hier was, werd ik gebeld of ik bakles wilde geven aan de vrouwen die de coöperatieve bakkerij gaan runnen in Chocanteriy, gefinancierd door Los Niños. Dat was een leuk aanbod na acht jaar broodbakles te hebben gegeven en tevens omdat het hier moeilijk is om aan volkorenbrood te komen. Het bleek dan ook dat volkorenmeel niet te koop is. Dus eerst een zoektocht gehouden naar meel, gist en zout. Daarnaast uitgepluist hoe de oven werkt en mijn recepten omgezet in het Spaans samen met mijn Spaanse lerares.

Twee vrouwen van de coöperatie, Gloria en Augustina, kwamen naar Jocotenango om daar in een bakkerij de kneepjes van het vak te leren en kregen van mij bijscholing over volkorenbrood, cake en volkorenkoekjes. Ze bleken gouden handjes te hebben, in mum van tijd vormden ze mijn koekjes zoals een tortilla, kneedden en vormden het brood soepel. Ze leerden ook met de mixer om te gaan, wat wel heel spannend voor ze was. De weegschaal gaf wel eens problemen. Een keer was er teveel boter afgewogen en ontstond er een boterkoek in plaats van een cake; dat is toch ook variatie!! Ik heb veel plezier met ze gehad en hoop dat ze een goede aftrek vinden van hun brood en gebak.”

De bakkerij in Chocanteriy is nu in aanbouw en zal feestelijk worden geopend op zaterdag 12 mei 2007. Wij zullen daar zeker verslag van doen.

 

Nieuws uit Guatemala

  • Half januari is Hanley Denning, oprichtster en directeur van het vuilnisproject Safe Passage (Camino Seguro), omgekomen bij een verkeersongeluk in de hoofdstad. Ana-Maria en Carla werkten het eerste jaar van hun verblijf hier voor dit project. Het is een groot verlies van een bijzondere vrouw die vocht voor een beter leven voor de kinderen die op en rond de vuilnisbelt van Guatemala-stad wonen.
  • In het najaar van 2006 zijn hier in korte tijd na elkaar twee grote banken failliet gegaan. Dit veroorzaakte nogal wat paniek in het land. Veel mensen zijn hun spaargeld kwijtgeraakt en het toch al magere vertrouwen in banken is ernstig geschaad. Er ontstond een run op de banken omdat de mensen het niet meer vertrouwden. Daardoor kwam er een groot tekort aan bankbiljetten. Enkele maanden hebben we maar mondjesmaat geld kunnen opnemen; bij de pinautomaten stonden ellenlange rijen en maar hopen dat er nog geld in zat als je aan de beurt was. Uiteindelijk is er massaal geld bijgedrukt (wat daar op lange termijn de gevolgen van zullen zijn, moeten we nog maar bezien).
  • Rigoberta Menchú is een Mayavrouw die in de periode van het politieke geweld een groot deel van haar familie verloor. Voor haar inzet voor de rechten van de Maya’s ontving zij in 1992 de Nobelprijs voor de Vrede. De laatste tijd heeft Rigoberta zich vooral ingezet om via internationale processen de daders van de volkerenmoord in Guatemala voor het gerecht te brengen. Onlangs heeft zij zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen, die in het najaar van 2007 zullen plaatsvinden. Rigoberta droomt ervan als regeringsleider bij te dragen aan de opbouw van een vreedzaam en rechtvaardig Guatemala. Maar: is Rigoberta klaar voor het presidentschap en ook: is Guatemala klaar voor een Indiaanse vrouw aan het hoofd?
  • In de westelijke hooglanden van Guatemala exploreert het Canadese bedrijf Glamis Gold een goud- en zilvermijn. Vanwege de slechte communicatie van het bedrijf en de Guatemalteekse overheid met de betrokken bevolking is de sfeer in de regio inmiddels om te snijden. Er zijn reeds twee doden gevallen, veel gewonden en een serie doodsbedreigingen aan het adres van direct betrokkenen. Lees meer hierover in het artikel van Gudule Boland.

 

Stichting Join!forkids

Stichting Join!forkids is in 2006 opgericht door José Brouwer om projecten voor kinderen opgericht door Nederlanders overal ter wereld te ondersteunen.

José vertelt: “Met mijn stichting sta ik er voor dat kinderen opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving en dat zij een kans krijgen zich te ontplooien. Ik ben er trots op dat ik met Stichting Join!forkids een steentje kan bijdragen, juist aan al die kleine kinderprojecten opgericht door Nederlanders. De liefde en inzet waarmee de oprichters deze anders kansloze kinderen een nieuwe kans geven, raakt mij. De vrijheid, onbevangenheid en de glans in de ogen van kinderen, daar doe ik het voor!”

Wij zijn blij dat José ook de weg naar Stichting Los Niños gevonden heeft. Op 27 maart a.s. vindt er een groot evenement plaats in Nederland. We wensen haar daar veel succes mee. Meer weten: www.joinforkids.org

 

 
 

 

Stichting Los Niños 
Ana-Maria Ackermans & Alice Ferguson
9a Calle Oriënte 4B
La Antigua, Guatemala
Tel: +(502) 78 32 66 47
Mobiel: +(502) 5405 9828
losninos@conexion.com.gt
www.stichtinglosninos.nl

Voor donaties:
Stichting Los Niños
Rek.nr. 16.68.20.709
Rabobank Tilburg