Nieuwsbrief Los Ninos Guatemala 

november 2006Lieve mensen,  

In de laatste maanden van het jaar maakt iedereen weer de balans op en kijken ook wij vooruit. Samen met onze voorzitter, die hier in oktober was voor een werkbezoek aan de projecten, hebben we veel gesproken. Hoe kunnen we hier de mensen en vooral de kinderen uitzicht geven op een betere toekomst en de armoedespiraal helpen doorbreken? We zijn en blijven volledig overtuigd van de kracht van onderwijs. Ook dit jaar hebben weer vele kinderen (dankzij uw steun!) hun diploma gehaald, van de lagere- en middelbare school en velen leren nog verder. En ook steeds meer ouders geloven dat hun kinderen beter af zijn op school dan thuis of op het veld.  

 

Elke keer als we hier op de projecten komen en de kinderen zien leren, spelen, meedoen, lachen, groeien, dan weten we dat het goed is. En dat hopen we ook weer aan u over te brengen. ‘Naar school gaan’. De magie van die paar woorden kennen we in Nederland niet meer, maar hier heeft dat nog zoveel in zich. Hoop, recht, kansen. Zolang de Guatemalteekse overheid het nalaat om die kans aan de armste kinderen te geven, willen wij het mogelijk maken. Door lokale projecten te steunen, opgezet en uitgevoerd door Guatemalteken die vanuit hun passie en bevlogenheid een betere toekomst willen geven aan juist deze groep kinderen. Het is zeker niet altijd eenvoudig, maar vele handen maken licht werk en ‘to know the way, we go the way’.  

We gaan dan ook weer vol vertrouwen op weg en kijken uit naar een nieuw jaar waarin de bestaande projecten zich weer verder gaan ontwikkelen en we nieuwe projecten gaan ondersteunen. En we vieren dat Stichting Los Niños 5 jaar bestaat! Noteer vast in uw agenda: zondag 23 september 2007, namiddag bij Interpolis in Tilburg.  

In onze vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat Carla haar werk voor Los Niños in Guatemala moest neerleggen. In deze nieuwsbrief schrijft zij u zelf hierover. We zijn geweldig dankbaar voor haar fantastische werk hier in Guatemala. Ze heeft samen met Ana-Maria Los Niños grootgebracht en een stevige basis gelegd waarop we nu verder kunnen bouwen. We zullen haar nog vaak missen hier, samen met de Guatemalteken die haar nog dagelijks via ons groeten.  

Verder kunt u in deze nieuwsbrief lezen over het bezoek van onze voorzitter, de school in Chimachoy, het project in Alotenango, de studiebeurzen, de steun aan een nieuwe bakkerij waar vijftien weduwvrouwen gaan leren bakken, verkopen en hun kost verdienen, en meer nieuws.  

Op www.stichtinglosninos.nl staat bij ‘Nieuws uit Guatemala’ deze nieuwsbrief aangevuld met foto’s.

 Warme groeten,

Ana-Maria en Alice

 

P.S. Ook voor uw agenda (een leuke ontmoetingsplek voor oud-vrijwilligers en sponsors van Los Niños): op donderdag 30 november a.s. om 14.30 uur is de presentatie van ‘De Dans van de Trom – een Maya ritueel’, een nieuwe roman van Ruud van Akkeren, in het Tropentheater in Amsterdam. Ruud, antropoloog, komt al twintig jaar in Guatemala waar hij werkt in ontwikkelingsprojecten voor onderwijs aan Maya’s over hun eigen geschiedenis. Met de woorden van Ruud: “Komt allen, want niemand kan De Dans ontspringen!” Kijk voor meer informatie op onze website bij ‘Nieuws uit Guatemala’, onder Algemeen.

 

Brief van Carla

 

Lieve mensen,

Dank voor de vele betrokken reacties die ik naar aanleiding van mijn verplicht verblijf in Nederland heb mogen ontvangen. Het gaat heel goed met mijn gezondheid. Toch heb ik besloten mijn vrijwilligerswerk in Guatemala niet voort te zetten en zal dan ook vanaf 1 januari 2007 in Den Bosch gaan wonen.

Het is heel fijn te weten dat Stichting Los Niños kan beschikken over een geweldig team in Guatemala, t.w. Ana-Maria en Alice, een geweldig bestuur  en een zeer betrokken Doe-groep in Nederland. Ik heb het als een voorrecht ervaren deel uit te mogen maken van dit team.  

De enorme stroom vrijwilligers en het intensieve contact met hen heb ik als een verrijking van mijn leven ervaren, met velen is heel wat lief en leed gedeeld.

Hartelijk dank voor het vertrouwen van een ieder, we hebben kunnen zien dat door een gezamenlijke inzet van het Guatemala team, vrijwilligers en sponsoren er wel degelijk een verschil gemaakt kan worden voor hen die het minder getroffen hebben.  

Warme groet, Carla  

 

 

Ana-Maria en Alice vormen nu samen het team van Los Niños in Guatemala. Alice (34) heeft in 2005 ruim een half jaar als vrijwilliger met Carla en Ana-Maria meegedraaid en is in januari van dit jaar teruggekomen als vrijwilligerscoördinator en ter ondersteuning op kantoor. Vanaf november dit jaar is ze samen met Ana-Maria verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Los Niños in Guatemala. Ze ontvangt daarvoor van de stichting een onkostenvergoeding. In Nederland werkte Alice als projectmanager in de communicatie sector. Maar nu heeft ze haar hart verpand aan Guatemala en wil niets liever dan haar steentje bijdragen via de onderwijsprojecten van Los Niños.

 

Bezoek voorzitter Los Niños aan Chimachoy en Alotenango

Begin oktober was onze voorzitter Remmelt hier samen met zijn partner Meriel voor een werkbezoek (tevens warm en wijs bezoek) aan de projecten. Het doel was om samen de plannen voor het komende jaar en de periode 2007-2010 te bespreken. Hij heeft uitgebreid gesproken met Julio, de Guatemalteekse oprichter/directeur van het educatieproject in Alotenango en met Laura van de school in Chimachoy. Bij beide scholen werden ze met een klein feestprogramma onthaald.  

Chimachoy

Op 11 oktober maakten we de mooie rit (ditmaal probleemloos, de vorige keer raakten we hopeloos vast in de modder) naar het bergdorpje Chimachoy, waar Laura een 3-jarige middelbare school runt. We kregen een prachtige ontvangst waarbij de leerlingen ook opvoerden hoe een verloving en huwelijk in hun gemeenschap gaat en de taken die ze hebben in het huishouden (weven, koken, tortillas maken). De nieuwe lerares Maria del Carmen sprak een speciaal welkomstwoord. Zij is een geweldige aanwinst, een krachtige vrouw met ruime onderwijservaring, ook in tweetalig onderwijs (Spaans en Kakchiquel). Ze sprak over hoe belangrijk het is – met name voor de Maya gemeenschappen – om zich verder te ontwikkelen en de onmisbare rol van de school daarbij. Dit jaar ronden weer vijf leerlingen met succes hun 3 jaar middelbare school af. Een van hen, Luis, met zeer veel talent en verantwoordelijkheid, zal nog verder studeren met een studiebeurs van Los Niños.

 

 

Om meer meisjes – ook uit de omringende dorpen - te stimuleren naar school te komen, zal Los Niños vaker busgeld vergoeden, zodat ze veilig van en naar school kunnen komen. In dit afgelegen gebied en binnen deze traditionele gemeenschappen vinden veel ouders het na de lagere school wel ‘mooi genoeg’. De middelbare school die Laura hier met hulp van Los Niños heeft opgezet, weet hen toch te bereiken en Laura steekt veel energie in het overtuigen van de ouders om hun kinderen de kans te geven zich verder te ontwikkelen.  

Alotenango

In Alotenango heeft Remmelt uitvoerig gesproken met Julio van het project Bendición de Dios. Er zijn dit jaar belangrijke stappen gezet voor het verder professionaliseren van de school, met bijna 300 leerlingen voor kleuteronderwijs, lager- en middelbaar onderwijs. Samen hebben we een paar families bezocht, waarvan volgend jaar kinderen naar school komen. Deze gezinnen moeten alle zeilen bijzetten om het dagelijkse beetje eten op tafel te krijgen en kunnen de kosten van de publieke lagere school (inschrijfgeld, boeken, uniform) niet betalen. De leefomstandigheden zijn erbarmelijk. De kinderen slapen veelal met drie of vier in een bed (of wat daar voor door gaat) zonder matras. Volgend jaar willen we ons ook daarop richten en de gezinnen helpen met bedden. Als de kinderen beter slapen, zal het immers ook op school beter gaan.

 

 

Drie jaar geleden is Los Niños begonnen met studiebeurzen voor getalenteerde jongeren uit Alotenango uit de allerarmste gezinnen om hen de kans te geven naar de middelbare school te gaan. De eerste lichting, vijf meisjes, hebben in oktober met goede resultaten hun middelbare schooldiploma gehaald. We gaan hen verder helpen met nog 3 jaar vervolgopleiding. Ze hebben alle vijf gekozen voor een lerarenopleiding, 3 voor lerares lagere school en 2 voor kleuteronderwijzeres. Guatemala kan zich geen betere toekomstige leerkrachten wensen dan deze vijf kanjers!

 

Dit jaar vieren we ook dat 17 jongeren van 14 jaar en ouder, onze eerste Conalfa-groep (alfabetiseringsprogramma), hun lagere schooldiploma hebben gehaald. In Alotenango is dat nog steeds een geweldige prestatie – het aantal drop-outs op de publieke school is schrikbarend hoog (van de 10 kinderen die in de eerste klas beginnen, redden het er hooguit twee tot de zesde klas). Drie van hen gaan volgend jaar met een studiebeurs van Los Niños een vakopleiding volgen, zij hebben zelf gekozen voor een koksopleiding. Acht gaan de middelbare opleiding NUFED volgen van het project Bendición de Dios (3 jaar met extra praktijkvakken). En een van de jongens gaat in de leer bij een timmerman in een nabijgelegen dorp. Het is fantastisch om te zien hoe de motivatie van deze jongeren, om hogerop te komen, zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

 

Op 17 november wordt het schooljaar met een feestelijk programma afgesloten. Dan gebruiken we de twee maanden schoolvakantie om alle lokalen, tafeltjes en stoeltjes weer op te knappen en voor een kleine verbouwing om ruimte te creëren voor een medische post en een grotere bibliotheek annex computerlokaal. Op 23 december vieren we kerst met alle schoolkinderen en hun ouders, broertjes en zusjes. Op 17 januari gaan we dan weer van start met een introductiecursus voor alle nieuwe vrijwilligers en vanaf 24 januari begint het schooljaar weer.

Vanaf half november tot begin januari zullen we ook net als de voorgaande jaren samen met Bendición de Dios een activiteitenprogramma doen voor de kinderen die met hun ouders mee moeten werken op de koffiefinca Capetillo.

 

Projecten i.s.m. andere hulproganisaties

 

Stichting Los Niños werkt regelmatig samen met CasaSito, een stichting die de leefomstandigheden van de mensen in Guatemala wil verbeteren. CasaSito ondersteunt lokale initiatieven van Guatemalteken die vooruit willen komen. Waar mogelijk dragen wij een steentje bij. Zoals nu in het bergdorpje Chocanteriy, waar zich een groep van vijftien weduwvrouwen heeft verenigd in een coöperatie. Ze gaan nu een kleine bakkerij opzetten om hun positie te verbeteren. Los Niños financiert de materialen van de bouw van de bakkerij, die in maart 2007 zal worden geopend. Ana-Maria heeft inmiddels de eerste steen gelegd en de eerste vier vrouwen hebben een uitgebreide training gehad bij een bakkerij in Antigua. Lees meer over dit initiatief op onze pagina Projecten.  

 

Ook volgend jaar zullen we waar mogelijk samenwerken met andere hulporganisaties om projecten op het gebied van educatie en de ontwikkeling van gemeenschappen te ondersteunen.

 

Meer nieuws

·       Naast de afgestudeerden in Alotenango en Chimachoy vieren we ook dat Pablo zijn lerarenopleiding zal afronden eind november en dat uit het gezin van Miriam, Jonathan zijn middelbare school met succes heeft afgerond en Mildred de lagere school.  

·       Op 2 augustus heeft Bea ten Tusscher , de Nederlandse Ambassadeur, een bezoek gebracht aan Alotenango. Dit schreef ze de volgende dag aan ons. “Heel hartelijk bedankt voor een erg interessant en gezellig bezoek aan jullie project. Ik ben onder de indruk van de drive, uitstekende organisatietalenten en visie die jullie uitstralen.”  

·       Dit schreef onze tekenlerares Jolein na terugkomst in Nederland. “Over een cultuurshock gesproken, nee, die krijg ik nooit in een vreemd land, maar wel als ik terug kom van een vreemd land. Op de toiletten zoek ik bakjes om mijn wc papier in te dumpen. Bij de pinautomaat denk ik, help, ik krijg een briefje van honderd dat kan natuurlijk niemand wisselen. Bij het postkantoor was ik zo snel aan de beurt dat ik niet meer wist wat ik kwam doen. Ik denk dat alle Turken en Marokkanen Spaans spreken en ik erger me dood aan alle onbenullige gesprekjes hier.”  

·       Er gebeuren soms ook verdrietige dingen op school. Zo kregen we op 2 oktober een telefoontje van Julio dat de nacht daarvoor de vader van Guadalupe , een 6 jarig meisje dat bij ons op de kleuterschool zit, doodgeschoten was. Hij werkte als bewaker in een huizencomplex. Moeder blijft achter met drie kinderen van 6, 4 en 2 jaar en heeft geen dubbeltje te vergeven. Julio vroeg of Los Niños kon helpen voor de begrafenis en met wat extra etenswaren. Uiteraard hebben we dat gedaan. Toen we drie dagen later op het project waren, liep daar Guadalupe met een grote glimlach rond – zich niet echt bewust van de dood van haar vader - in een t-shirtje met daarop in glitterletters ‘Dadddy´s little girl’. Haar moeder weet waarschijnlijk niet wat er op het t-shirt staat. Maar dan breekt je hart wel een beetje.  

·       Via onze vrijwilligers komen er altijd weer dingen boven die we kunnen verbeteren. Zo vertelde Lia ons dat het erg moeilijk werkte dat de kinderen niet mogen schrijven in hun werkboek en ze vroeg ons of het mogelijk was dat we jaarlijks nieuwe aan wilden schaffen voor de kinderen. Enerzijds willen we de kosten in de gaten houden, maar haar voorstel zal het onderwijs beter en leuker maken en de kinderen ‘trots’ op hun eigen werkboek. Dus dat gaan we voortaan doen.  

·       Vanwege de Dag van het Kind zijn we met alle kinderen uit het educatieproject in Alotenango naar het circus in Antigua geweest. Een familiecircus in de breedste zin van het woord. Kinderen van 5 tot 14 jaar vertoonden kunstjes, traden op als clown of reikten attributen aan. Dat er geen ongelukken gebeurd zijn is een raadsel, want alles was met ducktape en niet al te stevig touw aan elkaar vastgezet. In ieder geval hebben de kinderen genoten en daar ging het om.

 

 

 

Stichting Los Niños 
Ana-Maria Ackermans & Alice Ferguson
9a Calle Oriënte 4B
La Antigua, Guatemala
Tel: +(502) 78 32 66 47
Mobiel: +(502) 5405 9828
losninos@conexion.com.gt
www.stichtinglosninos.nl

Voor donaties:
Stichting Los Niños
Rek.nr. 16.68.20.709
Rabobank Tilburg