Antigua, maart 2006Lieve mensen,

Uiteraard zijn jullie weer erg benieuwd hoe het Los Niños vergaat in 2006. Ga er maar eens goed voor zitten want we hebben weer voldoende te vertellen.

Wetenswaardigheden

Op 10 januari arriveerde Alice Ferguson om Carla en Ana-Maria voor minstens een jaar te ondersteunen.
werkontbijt
De taken zijn verdeeld: Carla: strategie en beleid, Ana-Maria: financiën en public relations, Alice: vrijwilligerscoördinator.

Julia Julia
Op 21 januari werd Julia geboren, dochter van Federica Zagari en Mathijs Fonville. Beiden werkten vorig jaar in het educatieproject en zijn nu heel gelukkig met elkaar en hun dochter Julia. Ze wonen en werken in Milaan.

Nieuw schooljaar
Op 23 januari ging het nieuwe schooljaar van start in Alotenango. De vrijwilligers openden het schooljaar met dans en muziek.

Trouwerijen

Arnout en Melanie
Op 3 februari trouwde Arnout Roukema met zijn Guatemalteekse liefde Melanie in Antigua. Arnout werkte in de zomer van 2004 in het educatieproject en ontmoette in het uitgaansleven zijn Melanie. Zij wonen en werken in Guatemala stad.

Irene en Guille
Op 18 februari trouwde Irene Janssen haar grote Peruaanse liefde Guille. Het huwelijk voltrok zich op een heuvel rondom Antigua door middel van een traditionele Maya ceremonie. Vele vrienden waren uit Nederland en Peru overgekomen om deze bijzondere bruiloft mee te kunnen maken. Irene heeft 2 jaar lang de vrijwilligers begeleid en heeft nu haar eigen praktijk in reiki en massage.


Irene en Guille


Verjaardagen
Op 5 maart vierden we de verjaardagen in het educatieproject in Alotenango van de 56 kinderen die in januari, februari en maart jarig zijn.

Buena Vista Social Club
Op 25 maart vindt er een benefietconcert plaats in Antigua van de Buena Vista Social Club uit Cuba. Er worden ongeveer 2000 mensen verwacht en Stichting Los Niños krijgt als uitverkoren project een gedeelte van de opbrengst. Voor meer informatie hierover ga naar www.buenavistaconcert.com.

Lustrum
In 2007 bestaat Stichting Los Niños al weer 5 jaar en willen dat zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen daaromtrent.

Educatieproject Alotenango

Dit jaar krijgen 276 kinderen onderwijs in het educatieproject in Alotenango. Het bestaat uit een kleine kleuterschool met 30 leerlingen (preprimaria), een basisschool (primaria) met 86 kinderen, huiswerkbegeleidingsklassen voor 113 kinderen, praktijklessen in timmeren, naaien, computeren en een volwaardige bibliotheek.


Het alfabetiseringsprogramma voor jongeren vanaf 14 jaar en ouder gaat dit jaar verder met 20 deelnemers.
Nieuw is de driejarige basico-opleiding (voortgezet onderwijs) in het project, die van start is gegaan met 13 leerlingen. Daarnaast gaan via het algemeen studiefonds van Los Niños dit jaar in totaal 14 kinderen naar andere middelbare scholen.

Spaanse les Paola, juf naailes

Het onderwijs in het project wordt gegeven door een team van acht lokale onderwijzers, die worden ondersteund door vrijwilligers.
Een groep van ongeveer 25 zeer enthousiaste vrijwilligers is op dit moment aan de slag.

Medische contrôle
In de afgelopen twee maanden zijn alle kinderen onderzocht door een doktersteam en medisch in kaart gebracht. Er zijn weer hygiëne lessen gegeven (tandenpoetsen, handenwassen), er is kleding uitgegeven en de hoofdluis is weer tijdelijk gereduceerd doordat de haren gewassen zijn met luizenshampoo. Al met al hebben we een druk maar heel goed begin gemaakt van het nieuwe jaar.

Middelbare school Chimachoy

We zijn geweldig trots op de eerste lichting van 17 jongeren die in november 2005 hun diploma hebben gehaald in het Mayadorpje Chimachoy, waar met hulp van Stichting Los Niños een driejarige basico (voortgezet onderwijs) is opgezet. Ook dit jaar blijven we deze school steunen door de helft van het salaris van directrice en lerares Laura te betalen en het volledig salaris van een lerares.
Aangezien de electriciteit nogal eens te wensen overlaat hebben we bijgedragen aan de aanschaf van 4 degelijke typemachines. Voor het onderhoud van het schoolgebouw hebben we ook geld gereserveerd.

Dat je nooit te oud bent om als vrijwilliger te werken blijkt wel uit het feit dat er 6 weken lang een Nederlandse vrouw van 70 jaar heeft gewerkt die de jongeren Engelse les heeft gegeven.

Kleinschalige directe hulp

Families Dubon, Montiel en Pablo

In Antigua en omgeving bieden we persoonlijke en financiële steun aan enkele gezinnen, die eerder onder zeer moeilijke omstandigheden leefden. De opleidingen van de kinderen en ouders worden betaald om hen zodoende kans te geven op een betere toekomst, zo ook de huur van hun huizen.
De oudste dochter van het gezin Dubon, Maritza, heeft in 2005 haar middelbare school afgemaakt en studeert nu toerisme in de hoofdstad. Ze logeert daar bij haar oma en komt in het weekend naar huis. Moeder Miriam werkt sinds 1 februari in het educatieproject in Alotenango en verzorgt de gezonde snack, zet een hygiëneprogramma op en is verpleegster als het nodig is.

Alle drie de kinderen van Carlos Montiel gaan naar school. Carlos heeft in 2005 zijn studie administratie afgerond, volgt nog steeds Engelse les en is een vervolgstudie toerisme gestart aan de universiteit, waar hij de zaterdagen heen gaat. Hij werkt sinds januari in een hotel achter de receptie.

Pablo is zijn laatste jaar van de lerarenopleiding ingegaan en studeert in oktober af. Naast deze opleiding gaat hij op zaterdag naar Engelse les. Zijn moeder, die aan Aids lijdt, is vaak erg ziek en hij begeleidt haar altijd voor controle naar het ziekenhuis wat hem het studeren vaak bemoeilijkt, maar het is een doorzetter.

Finca Capetillo

In de maanden van de koffiepluk (oktober, november, december) zijn er weer vele leuke activiteiten en medische zorg georganiseerd voor de kinderen en gezinnen die onder zeer zware omstandigheden op de koffieplantage Capetillo werkten.

Daklozen

We zijn nog steeds toegewijd aan het lot van de daklozen in Antigua. We zorgen voor kleding, medische hulp, een knuffel en aai over de bol.

kledinguitgifte


In de afgelopen maanden zijn al weer twee daklozen op straat gestorven. Dan zorgen we voor een waardig afscheid, een kist en een gedicht voor op de vaak eenzame begrafenis.

Bomberos Voluntarios

In 2005 heeft de vrijwillige ambulance- en brandweerdienst samen met Los Niños een dak boven hun wagenpark kunnen bouwen.

Een donatie in de vorm van een grote gevulde rugzak met spuiten verbandmiddelen enz. uit Nederland is hen officieel overhandigd.

Noodhulp

Na de orkaan Stan in oktober 2005 is er veel materiële en financiële steun gegeven aan mensen die veel en soms zelfs alles verloren. 27 Families in de omgeving van Quetzaltenango raakten niet alleen hun huizen maar ook de oogst kwijt.
Door de regering werd hen een stukje land aangeboden boven op een berg waar het erg koud is. Stichting Los Niños zorgde snel voor dekens, eten en plastic om provisorische huisjes te maken. Met hulp van Cordaid zijn inmiddels kleine huisjes gebouwd.

Dankzij een donatie via Los Niños werden deze huisjes voorzien van een cementen vloer en komen er zaden voor het opnieuw inzaaien van stukjes land, zodat volgend jaar weer kan worden geoogst. Ook in andere getroffen gebieden is noodhulp gegeven. Wij zijn jullie zeer dankbaar voor de snelle geldelijke hulp.


Ter afsluiting valt nog te melden dat we dankzij de geweldige samenwerking met 2 jonge afgestudeerde mensen Kamiel de Leur en Ilse Matthijssen en onze goede vrienden Jan en Agnès Jongerius, het toekomstplan "Visie, missie en ambitie 2006-2010" van Los Niños ter bespreking met het bestuur in Nederland klaar hebben.
In de volgende nieuwsbrief vertellen we daar meer over.

v.l.n.r.: Alice, Agnès, Jan, Kamiel en Ilse.


Warme groeten uit zonnig Antigua,
Carla, Ana-Maria en Alice