Antigua, oktober 2005 (1)

beelden van de overstromingen
extra nieuwsbrief (2)      extra nieuwsbrief (3)      verslag Brabants Dagblad


Extra nieuwsbrief (1): overstromingen

Met deze extra nieuwsbrief hopen we een antwoord te geven op vele bezorgde e-mailtjes die ons bereikten.

De overstromingen en modderlawines die Guatemala de afgelopen dagen hebben getroffen worden hier een 'nationale tragedie'genoemd. Dat is niets te veel gezegd: zeker honderd mensenlevens zijn in het hele land te betreuren. Veel meer gezinnen, de allerarmsten, zagen hun huis en andere bezittingen door kolkend water meegesleurd worden. Hulpacties beginnen op gang te komen.

Om ongerustheid meteen maar weg te nemen: Stichting Los Niños zelf heeft geen directe schade opgelopen door de natuurramp.

Alotenango

Het educatieproject in Alotenango bleef in zijn geheel gespaard. De school was de afgelopen twee dagen wel dicht. Toegangswegen naar het stadje waren geblokkeerd, waardoor leerkrachten en vrijwilligers de school niet konden bereiken. Bovendien liepen de schoolkinderen die vanuit de heuvels moeten komen gevaar op de steile hellingen.

Persoonlijk leed was er wel voor Julio, de directeur van de school. De muren van zijn huis in het dorp Pastores staan nog overeind, maar daarmee is ook alles gezegd. Een waterstroom sleurde de complete inboedel mee. Natuurlijk willen we hem de helpende hand reiken om bedden, meubels en huisraad aan te schaffen.

De familie Coq Sul

Het noodweer betekende in Alotenango een ramp voor José en Maria Dolores Coq Sul en hun vier kinderen. Los Niños is nauw betrokken bij deze familie omdat drie van de vier kinderen op school zitten en omdat het gezin deelneemt aan het moestuintjes-programma Huertos Familiares.

Het gedupeerde gezin

De familie Coq Sul woont op een prachtige maar o zo kwetsbare plek: aan de ene kant een steile berghelling, aan de andere kant een rivier. Een grote hoeveelheid water die van de berg af stroomde vaagde in de nacht van dinsdag op woensdag de apart van het huis staande keuken (vooral bamboe en ijzeren golfplaten) weg. Alleen het fornuis - niet veel meer dan een stalen ton waarin houtvuur gestookt wordt - kon worden gered. Tot overmaat van ramp hield ook de rivier Guacalate, normaal een bedaarde stroom, huis. Door al het water dat vanuit de bergen de kortste weg richting zee zoekt is die een kolkend bruin monster geworden. De rivier sloeg een groot deel van het lapje grond dat het gezin bewoont, met daarop groenten en fruitboompjes, weg.

Weggeslagen tuin

Alles verdween in het water. Ook de door de familie gekoesterde kippen, eenden en honden werden door de watermassa verzwolgen. Een zware slag voor het gezin, dat van omgerekend 12,50 euro in de week moet rondkomen. Het gevogelte en het moestuintje waren een onmisbaar spaarpotje.

Het kan niet anders dan dat Los Niños ook hier te hulp schiet. Met een relatief klein geldbedrag kan de familie Coq Sul snel weer beschikken over kippen en eenden. We proberen ook te bemiddelen tussen het gezin en de burgemeester opdat de familie een ander stuk grond in Alotenango krijgt toegewezen om opnieuw te beginnen.

Antigua

In Antigua zijn acties op gang gekomen om de zwaarst getroffen gezinnen in de omgeving te voorzien van kleding en voedsel. Vanzelfsprekend sluiten wij ons daar bij aan. Zo zullen we een deel van de door vrijwilligers en bezoekers uit Nederland meegebrachte tweedehands kleren uit ons depot voor dit doel beschikbaar stellen.

El Buen Samaritano

In het dorp Jocotenango vraagt de organisatie El Buen Samaritano, die door Los Niños wordt gesteund, om noodhulp voor de armste gezinnen waar zij zich voor inzet. Vier families zijn al hun bezittingen kwijt, van anderen zijn de huizen beschadigd.

Bij rampen als deze zijn het altijd de armsten die het het zwaarst te verduren krijgen. De mensen dus waar Los Niños zich voor inzet. In deze noodsituatie is extra financiële hulp vanuit Nederland uiteraard van harte welkom via bankrekening 16.68.20.709 Rabobank Tilburg, Stichting Los Niños, onder vermelding van noodhulp overstroming.

Heel hartelijk bedankt voor uw medeleven namens de getroffen gezinnen.

Stichting Los Niños
Carla en Ana-Maria